ForFarmers start aangekondigde inkoopprogramma van eigen aandelen

2 mei 2018

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft op 26 april jl. ForFarmers N.V. (‘ForFarmers’) gemachtigd om een inkoopprogramma van eigen aandelen te starten. In lijn hiermee start ForFarmers vandaag met de inkoop van eigen aandelen voor de uitvoering van medewerkersparticipatieplannen in 2018 (ter vergelijk: het medewerkersparticipatieplan 2017 betrof 358.465 aandelen).

ForFarmers zal op de eerste handelsdag van iedere week een persbericht publiceren waarin de voortgang met betrekking tot de uitvoering van het inkoopprogramma wordt vermeld. Deze berichtgeving is terug te vinden op de website www.forfarmersgroup.eu.

Dit persbericht bevat informatie die kwalificeert als voorwetenschap in de zin van artikel 7 lid 1 van de EU Marktmisbruik Verordening.