ForFarmers start aangekondigde inkoopprogramma van eigen aandelen

3 mei 2019 - 07:01 uur

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft op 26 april jl. ForFarmers N.V. (‘ForFarmers’) gemachtigd om een inkoopprogramma van eigen aandelen te starten. In lijn hiermee start ForFarmers vandaag met de inkoop van eigen aandelen.

ForFarmers zal gedurende een periode van 18 maanden eigen aandelen inkopen ter waarde van €30 miljoen om de balans efficiënter te maken en daarnaast zal ForFarmers eigen aandelen inkopen ten behoeve van medewerkersparticipatieplannen in 2019 (ter vergelijk: het medewerkersparticipatieplan 2018 betrof 186.502 aandelen, die waren aangekocht tegen een gemiddelde prijs van €11,75).

ForFarmers zal op de eerste handelsdag van iedere week een persbericht publiceren waarin de voortgang van de uitvoering van het inkoopprogramma wordt vermeld. Deze berichtgeving is terug te vinden op de website www.forfarmersgroup.eu.

De ingekochte aandelen zullen eerst worden aangewend ter uitvoering van de medewerkersparticipatieplannen en vervolgens zullen eigen aandelen worden ingekocht voor het inkoopprogramma van €30 miljoen om de balans efficiënter te maken. Zodra de inkoop ten behoeve van de medewerkersparticipatieplannen is afgerond, zal dit worden aangekondigd in het wekelijkse persbericht.

Dit persbericht bevat informatie die kwalificeert als voorwetenschap in de zin van artikel 7 lid 1 van de EU Marktmisbruik Verordening.