ForFarmers trekt ruim 11 miljoen aandelen in op 11 september

3 september 2020 - 06:55 uur

In navolging van het bericht van 4 augustus j.l. waarin ForFarmers N.V. (ForFarmers) bekend maakte het programma van aankoop eigen aandelen te hebben afgerond, maakt ForFarmers nu bekend 11.042.219 gewone aandelen in te trekken op 11 september aanstaande. Dit betreft het totaal aantal ingekochte eigen aandelen in het kader van het inkoopprogramma van 2017 en 2019 (exclusief de aandelen die zijn ingekocht voor de medewerkersparticipatieplannen).

Na de intrekking heeft ForFarmers een geplaatst aandelenkapitaal van €952.188,22 bestaande uit 95.218.821 gewone aandelen en 1 prioriteitsaandeel van elk €0,01 nominaal.
ForFarmers houdt na de intrekking van de aandelen nog 28.385 eigen aandelen, zodat het aantal aandelen waarop stemrecht kan worden uitgebracht op dat moment 95.190.437 aandelen bedraagt.