ForFarmers vervolgt inkoopprogramma op Euronext Amsterdam

23 mei 2016

ForFarmers N.V. (“ForFarmers”), de Europese marktleider in conventionele en biologische veevoederoplossingen, maakt vandaag bekend dat haar inkoopprogramma vanaf 24 mei 2016 wordt voortgezet op Euronext Amsterdam. Het inkoopprogramma is ten behoeve van medewerkersparticipatie plannen.

Voortgang inkoopprogramma

ForFarmers B.V. heeft in de periode van 20 mei 2016 tot en met 23 mei 2016 5.504 certificaten van aandelen ("Certificaten") teruggekocht. De Certificaten zijn ingekocht met een gemiddelde prijs van € 6,45 per certificaat, voor in totaal € 35.501. Deze inkopen zijn gedaan in overeenstemming met de machtiging verleend door de Algemene Vergadering van ForFarmers B.V. op 15 april 2016 als onderdeel van het inkoopprogramma zoals aangekondigd op 18 april 2016. Het totaal aantal Certificaten dat tot op heden volgens dit programma is ingekocht via de multilaterale handelsfaciliteit bedraagt 186.604 Certificaten, voor een totaalbedrag van € 1.191.918.

Op 23 mei 2016 is ForFarmers B.V. omgezet in ForFarmers N.V. 

Disclaimer
Dit persbericht mag niet worden opgevat, als een aanbod tot verkoop of onderdeel van een aanbod tot verkoop of als uitnodiging tot het doen van een aanbod tot de verkoop van effecten. Dit persbericht is geen prospectus in de zin van Richtlijn 2003/71/EC (de Prospectus Richtlijn).

In het kader van de voorgenomen toelating van de gewone aandelen in ForFarmers N.V. tot de handel op de gereglementeerde markt van Euronext Amsterdam N.V. is een prospectus goedgekeurd door de Autoriteit Financiële Markten. Het goedgekeurde prospectus is kosteloos verkrijgbaar op www.forfarmersgroup.eu.