Voordracht nieuw lid raad van commissarissen ForFarmers B.V.

13 februari 2015

Coöperatie FromFarmers heeft als prioriteitsaandeelhouder de aanbeveling gedaan om de heer W.M. Wunnekink  (44 jaar) voor te dragen ter benoeming tot commissaris van ForFarmers B.V. Met de benoeming van de heer Wunnekink wordt voorzien in de vacature die ontstaat door het aftreden van de heer J. Markink per 17 april 2015. De heer Wunnekink is actief in de melkveehouderij en heeft onder andere zitting in de raad van commissarissen van FrieslandCampina N.V.

De raad van commissarissen van ForFarmers B.V. heeft vorenbedoelde aanbeveling overgenomen en draagt de heer Wunnekink ter benoeming voor op de Algemene Vergadering van ForFarmers B.V. die wordt gehouden op 17 april 2015 in Hotel Café Restaurant Witkamp te Laren (Gld).

De agenda en de toelichting op de agenda voor de Algemene Vergadering zijn per 25 maart 2015 beschikbaar op www.forfarmers.eu.