Voortgang en einde inkoopprogramma eigen aandelen ForFarmers (4 augustus 2020)

4 augustus 2020 - 06:59 uur

ForFarmers N.V. (ForFarmers) heeft op 3 augustus 2020 10.530 aandelen ingekocht.

De aandelen zijn ingekocht met een gemiddelde prijs van €5,50 per aandeel, voor een totaalbedrag van €57.915. Deze inkopen zijn gedaan in overeenstemming met de machtiging verleend door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) van ForFarmers op 24 april 2020 om het lopende inkoopprogramma van eigen aandelen voor in totaal €30 miljoen, zoals aangekondigd op 3 mei 2019, af te ronden en om eigen aandelen in te kopen voor de medewerkersparticipatieplannen voor 2020.

Het totaal aantal aandelen dat volgens deze programma’s is ingekocht bedraagt 5.429.115 aandelen, voor een totaalbedrag van €32.970.546 ForFarmers rondt hiermee het inkoopprogramma eigen aandelen af.

ForFarmers zal binnenkort overgaan tot het intrekken van 4.979.997 (5.429.115 minus 449.118 aandelen voor de medewerkersparticipatieplannen voor 2019 en 2020) aandelen en de 6.062.222 aandelen die zijn ingekocht voor het 2017 inkoopprogramma. Dit is in lijn met het besluit zoals door de AvA genomen op 24 april jl. Na intrekking van de 11.042.219 aandelen zal ForFarmers 95.218.821 geplaatste gewone aandelen hebben, waarvan 95.190.436 in omloop.
ForFarmers zal de markt berichten wanneer intrekking heeft plaatsgevonden.

Dit persbericht bevat informatie die kwalificeert als voorwetenschap in de zin van artikel 7 lid 1 van de EU Marktmisbruik Verordening.