Voortgang inkoopprogramma eigen aandelen ForFarmers (12 juni)

12 juni 2017

ForFarmers N.V. (hierna "ForFarmers") heeft in de periode van 5 juni 2017 tot en met 9 juni 2017 335.606 aandelen ingekocht.

De aandelen zijn ingekocht met een gemiddelde prijs van €9,88 per aandeel, voor een totaalbedrag van €3.314.251. Deze inkopen zijn gedaan in overeenstemming met de machtiging verleend door de Algeme-ne Vergadering van Aandeelhouders van ForFarmers N.V. op 26 april 2017 als onderdeel van het inkoop-programma zoals aangekondigd op 2 mei 2017.

Het totaal aantal aandelen dat tot op heden volgens dit programma is ingekocht bedraagt 2.001.400 aan-delen, voor een totaalbedrag van €18.412.661. 

Meer informatie over het inkoopprogramma is beschikbaar op de website van ForFarmers.

Dit persbericht bevat informatie die kwalificeert als voorwetenschap in de zin van artikel 7 lid 1 van de EU Marktmisbruik Verordening.