Voortgang inkoopprogramma eigen aandelen ForFarmers (15 mei)

15 mei 2017

ForFarmers N.V. (hierna "ForFarmers") heeft in de periode van 8 mei 2017 tot en met 12 mei 2017 368.060 aandelen ingekocht.

De aandelen zijn ingekocht met een gemiddelde prijs van € 8,81 per aandeel, voor een totaalbedrag van € 3.242.758. Deze inkopen zijn gedaan in overeenstemming met de machtiging verleend door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ForFarmers N.V. op 26 april 2017 als onderdeel van het inkoopprogramma zoals aangekondigd op 2 mei 2017.

Het totaal aantal aandelen dat tot op heden volgens dit programma is ingekocht bedraagt 595.060 aandelen, voor een totaalbedrag van € 5.214.470.

Het inkoopprogramma van ForFarmers behelst twee onderdelen: a) om de balans van ForFarmers efficiënter te maken zal ForFarmers gedurende een periode van 18 maanden eigen aandelen inkopen voor een bedrag dat ligt tussen de €40 miljoen en €60 miljoen en (b) voor de uitvoering van medewerkersparticipatieplannen in 2017 (ter vergelijk: het medewerkersparticipatieplan 2016 betrof 483.000 aandelen). Doordat er thans 595.060 eigen aandelen zijn ingekocht is voldaan aan deel (b) van het plan, waarvoor 345.000 aandelen nodig zijn. Voor de medewerkersparticipatieplannen 2017 zullen eveneens 40.000 aandelen die ForFarmers reeds in bezit heeft worden aangewend.

Meer informatie over het inkoopprogramma is beschikbaar op de website van ForFarmers (www.forfarmersgroup.eu).

Dit persbericht bevat informatie die kwalificeert als voorwetenschap in de zin van artikel 7 lid 1 van de EU Marktmisbruik Verordening.

Download de wekelijkse rapportage voortgang inkoopprogramma.

Bekijk het volledige persbericht.