Voortgang inkoopprogramma eigen aandelen ForFarmers (18 november 2019)

18 november 2019 - 06:56 uur

ForFarmers N.V. (ForFarmers) heeft in de periode van 11 november 2019 tot en met 15 november 2019 127.507 aandelen ingekocht.

De aandelen zijn ingekocht met een gemiddelde prijs van €5,78 per aandeel, voor een totaalbedrag van €736.933. Deze inkopen zijn gedaan in overeenstemming met de machtiging verleend door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ForFarmers op 26 april 2019 als onderdeel van het inkoopprogramma van eigen aandelen zoals aangekondigd op 3 mei 2019.

Het totaal aantal aandelen dat tot op heden volgens dit programma is ingekocht bedraagt 2.339.189 aandelen, voor een totaalbedrag van €15.079.366.

Dit persbericht bevat informatie die kwalificeert als voorwetenschap in de zin van artikel 7 lid 1 van de EU Marktmisbruik Verordening.