Voortgang inkoopprogramma eigen aandelen ForFarmers (27 juli 2020)

27 juli 2020 - 06:55 uur

ForFarmers N.V. (ForFarmers) heeft in de periode van 20 juli 2020 tot en met 24 juli 2020 71.340 aandelen ingekocht.

De aandelen zijn ingekocht met een gemiddelde prijs van €5,59 per aandeel, voor een totaalbedrag van €398.953. Deze inkopen zijn gedaan in overeenstemming met de machtiging verleend door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) van ForFarmers op 24 april 2020 om het lopende inkoopprogramma van eigen aandelen voor in totaal €30 miljoen, zoals aangekondigd op 3 mei 2019, af te ronden en om eigen aandelen in te kopen voor de medewerkersparticipatieplannen voor 2020. Tezamen zal dit uitkomen op een totaalbedrag van ongeveer €33 miljoen.

Het totaal aantal aandelen dat tot op heden volgens deze programma’s is ingekocht bedraagt 5.349.847 aandelen, voor een totaalbedrag van €32.535.685.

Dit persbericht bevat informatie die kwalificeert als voorwetenschap in de zin van artikel 7 lid 1 van de EU Marktmisbruik Verordening.