Voortgang inkoopprogramma eigen aandelen ForFarmers (29 juni 2020)

29 juni 2020 - 06:56 uur

ForFarmers N.V. (ForFarmers) heeft in de periode van 22 juni 2020 tot en met 26 juni 2020 6.478 aandelen ingekocht.

De aandelen zijn ingekocht met een gemiddelde prijs van €5,38 per aandeel, voor een totaalbedrag van €34.822. Deze inkopen zijn gedaan in overeenstemming met de machtiging verleend door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) van ForFarmers op 24 april 2020 om het lopende inkoopprogramma van eigen aandelen voor in totaal €30 miljoen, zoals aangekondigd op 3 mei 2019, af te ronden. Tevens zijn er vanaf 29 april jl. eigen aandelen ingekocht voor de medewerkersparticipatieplannen voor 2020, zoals aangekondigd in het persbericht van 24 april jl. met betrekking tot de besluiten van de AvA.

Het totaal aantal aandelen dat tot op heden volgens deze programma’s is ingekocht bedraagt 5.110.789 aandelen, voor een totaalbedrag van €31.200.864.

Het totaalbedrag waarvoor eigen aandelen zullen worden ingekocht, rekening houdend met ingekochte eigen aandelen voor de medewerkersparticipatieplannen 2019 en 2020, zal uitkomen op ongeveer €33 miljoen.
Van de circa €3 miljoen die is gerelateerd aan inkoop van aandelen voor de medewerkersparticipatieplannen, is in 2019 reeds ongeveer €1,8 miljoen besteed aan de plannen voor dat jaar.
Een en ander houdt in dat er op dit moment nog ongeveer €1,8 miljoen zal worden besteed om te komen tot de beëindiging van de inkoopprogramma’s.

Dit persbericht bevat informatie die kwalificeert als voorwetenschap in de zin van artikel 7 lid 1 van de EU Marktmisbruik Verordening.