Voortgang inkoopprogramma eigen aandelen ForFarmers (5 juni)

5 juni 2017

ForFarmers N.V. (hierna "ForFarmers") heeft in de periode van 29 mei 2017 tot en met 2 juni 2017 568.000 aandelen ingekocht.

De aandelen zijn ingekocht met een gemiddelde prijs van €9,51 per aandeel, voor een totaalbedrag van €5.404.043. Deze inkopen zijn gedaan in overeenstemming met de machtiging verleend door de Algeme-ne Vergadering van Aandeelhouders van ForFarmers N.V. op 26 april 2017 als onderdeel van het inkoop-programma zoals aangekondigd op 2 mei 2017.

Het totaal aantal aandelen dat tot op heden volgens dit programma is ingekocht bedraagt 1.665.794 aan-delen, voor een totaalbedrag van €15.098.410. 

Meer informatie over het inkoopprogramma is beschikbaar op de website van ForFarmers.

Dit persbericht bevat informatie die kwalificeert als voorwetenschap in de zin van artikel 7 lid 1 van de EU Marktmisbruik Verordening.