Voortgang inkoopprogramma eigen aandelen ForFarmers (6 april 2020)

6 april 2020 - 06:53 uur

ForFarmers N.V. (ForFarmers) heeft in de periode van 30 maart 2020 tot en met 3 april 2020 66.164 aandelen ingekocht.

De aandelen zijn ingekocht met een gemiddelde prijs van €5,66 per aandeel, voor een totaalbedrag van €374.431. Deze inkopen zijn gedaan in overeenstemming met de machtiging verleend door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ForFarmers op 26 april 2019 als onderdeel van het inkoopprogramma van eigen aandelen zoals aangekondigd op 3 mei 2019.

Het totaal aantal aandelen dat tot op heden volgens dit programma is ingekocht bedraagt 4.142.786 aandelen, voor een totaalbedrag van €25.577.557.

Dit persbericht bevat informatie die kwalificeert als voorwetenschap in de zin van artikel 7 lid 1 van de EU Marktmisbruik Verordening.