Voortgang inkoopprogramma eigen aandelen ForFarmers (7 augustus)

7 augustus 2017

ForFarmers N.V. (hierna "ForFarmers") heeft in de periode van 31 juli 2017 tot en met 4 augustus 2017 262.330 aandelen ingekocht.

De aandelen zijn ingekocht met een gemiddelde prijs van €10,54 per aandeel, voor een totaalbedrag van €2.765.009. Deze inkopen zijn gedaan in overeenstemming met de machtiging verleend door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ForFarmers N.V. op 26 april 2017 als onderdeel van het inkoopprogramma zoals aangekondigd op 2 mei 2017.

Het totaal aantal aandelen dat tot op heden volgens dit programma is ingekocht bedraagt 3.975.184 aandelen, voor een totaalbedrag van €38.131.702.

Dit persbericht bevat informatie die kwalificeert als voorwetenschap in de zin van artikel 7 lid 1 van de EU Marktmisbruik Verordening.