Voortgang inkoopprogramma eigen aandelen ForFarmers

7 maart 2022 - 07:55 uur

ForFarmers N.V. (ForFarmers) heeft 457.075 aandelen ingekocht in de periode van 28 februari 2022 tot en met 4 maart 2022.

De aandelen zijn ingekocht met een gemiddelde prijs van €3,58 per aandeel, voor een totaalbedrag van €1.636.829. Deze inkopen zijn gedaan in overeenstemming met de machtiging verleend door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ForFarmers op 23 april 2021 voor het inkopen van eigen aandelen tot een maximum van 10% van de geplaatste aandelen en het op 1 december jl. aangekondigde inkoopprogramma van eigen aandelen tot een maximumbedrag van €50 miljoen.

Het totaal aantal aandelen dat tot op heden volgens dit programma is ingekocht bedraagt 5.275.157 aandelen, voor een totaalbedrag van €21.008.703.