Voortgang inkoopprogramma eigen aandelen ForFarmers (7 mei)

7 mei 2018

ForFarmers N.V. (hierna "ForFarmers") heeft in de periode van 2 mei 2018 tot en met 4 mei 2018 87.734 aandelen ingekocht.

De aandelen zijn ingekocht met een gemiddelde prijs van €11,77 per aandeel, voor een totaalbedrag van €1.032.940. Deze inkopen zijn gedaan in overeenstemming met de machtiging verleend door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ForFarmers N.V. op 26 april 2018 als onderdeel van het inkoopprogramma zoals aangekondigd op 2 mei 2018.

Dit persbericht bevat informatie die kwalificeert als voorwetenschap in de zin van artikel 7 lid 1 van de EU Marktmisbruik Verordening.