Investors

Kernpunten voor investeerders

Goede posities in volwassen thuismarkten, streven naar uitbreiding naar markten met groeipotentie

 • Unieke toegang tot het boerenerf als Total Feed leverancier;
 • Sterke marktposities in merendeel van thuismarkten;
 • Ondersteunt veehouders met goed voer en goed advies om (technisch) rendement op boerenerf te optimaliseren met gezonde dieren en een steeds betere CO2 voetafdruk;
 • Ambitieuze duurzaamheidagenda: Going Circular For the Future of Farming, met specifieke doelstellingen op gebied van onder meer vermindering broeikasgasemissies, verbetering stikstof- en fosfaat-efficiëntie en gebruik van hernieuwbare energie;
 • Sterke positie in formulatie, innovatie en digitalisatie;
 • M&A: focus op consolidatie in bestaande markten en benutten van synergiën;
 • EU Green Deal biedt kansen maar ook bedreigingen;
 • Streven naar meer balans in portefeuille tussen volwassen en groeimarkten, door uitbreiding naar met zorg uitgekozen nieuwe groeimarkten om per 2025 operationeel te zijn in totaal 7 landen.

Financieel profiel

 • Sterke balans en solide terugkerende vrije kasstromen;
 • Dividenduitkering (40%-60% van onderliggende nettowinst);
 • Blootgesteld aan wereldwijd fluctuerende grondstofprijzen.