Investors

Kernpunten voor investeerders

Goede lokale marktposities die het verschil maken in de transitie naar duurzame veehouderij

 • Duidelijke en sprekende missie: For the Future of Farming;
 • Unieke toegang tot het boerenerf als voer- leverancier; variërend van Total Feed-oplossingen met advies tot specifieke producten;
 • Ondersteunt veehouders met goed voer en goed advies tegen competitieve prijs, om (technisch) rendement op boerenerf te optimaliseren met gezonde dieren en tegelijkertijd de impact op klimaat en natuur te verlagen;
 • Lokale organisaties om wendbaar en snel te kunnen reageren, ondersteund door centrale expertise, kernwaarden en governance;
 • Onderscheidend per markt en segment door gedifferentieerd aanbod;
 • Ambitieuze duurzaamheidagenda: Going Circular For the Future of Farming, met specifieke doelstellingen op gebied van onder meer vermindering broeikasgasemissies, verbetering stikstof- en fosfaat-efficiëntie en gebruik van hernieuwbare energie;
 • Focus op duurzame concepten die maatschappelijke thema’s adresseren, zoals het gebruik van alternatieve grondstoffen, circulariteit en het verder terugdringen van (stikstof)uitstoot;
 • Sterk gepositioneerd om samen te werken in de waardeketen voor meer efficiency en transparantie; 
 • M&A: gezonde balans om te kunnen versterken en verbreden in zowel thuismarkten als nieuwe regios, die qua cultuur (land en bedrijf) passen.

Financieel profiel

 • Gezonde balans en terugkerende vrije kasstroom;
 • Dividenduitkering (40%-60% van onderliggende nettowinst);
 • Blootgesteld aan wereldwijd sterk fluctuerende grondstof- en energieprijzen.