Investors

Kernpunten voor investeerders

Goede lokale marktposities die cruciaal zijn in de transitie naar duurzame veehouderij

 • We hebben een duidelijke en sprekende missie: For the Future of Farming;
 • We beschikken over unieke toegang tot het boerenerf als voerleverancier;
 • Ons aanbod varieert van Total Feed-oplossingen met advies tot specifieke producten;
 • We ondersteunen veehouders met goed voer en goed advies tegen een competitieve prijs, zodat ze het (technisch) rendement op het boerenerf kunnen optimaliseren met gezonde dieren en de impact op klimaat en natuur kunnen verlagen;
 • Dankzij onze lokale organisaties zijn we wendbaar en kunnen we snel reageren, terwijl we de vruchten plukken van centrale expertise, kernwaarden en governance;
 • We zijn onderscheidend per markt en segment door ons gedifferentieerde aanbod;
 • We hebben een ambitieuze duurzaamheidagenda met specifieke doelstellingen voor onder meer de vermindering van broeikasgasemissies, de verbetering van stikstof- en fosfaatefficiëntie en het gebruik van hernieuwbare energie;
 • We focussen op duurzame concepten waarmee we maatschappelijke thema’s adresseren, zoals het gebruik van alternatieve grondstoffen, circulariteit en het verder terugdringen van emissies;
 • We zijn sterk gepositioneerd om samen te werken in de waardeketen voor meer efficiency en transparantie;
 • We beschikken over een gezonde balans om via M&A onze posities te kunnen versterken en verbreden in zowel de thuismarkten als in nieuwe regio’s, die qua cultuur (land en bedrijf) passen.

Financieel profiel

 • We hebben een gezonde balans en een terugkerende vrije kasstroom;
 • We streven naar een geconsolideerd rendement op het gemiddeld geïnvesteerd vermogen (op het niveau van het onderliggend bedrijfsresultaat (EBIT)) van ten minste 10% in 2025, onverwachte gebeurtenissen buiten beschouwing gelaten;
 • We keren dividend uit (40 tot 60% van de onderliggende nettowinst);
 • We worden blootgesteld aan sterk fluctuerende grondstof- en energieprijzen.