Extra operationele voortgangsrapportage 2018 ForFarmers

17 december 2018 - 06:57 uur

Volgend op de operationele voortgangsrapportage over het derde kwartaal 2018 die op 1 november is gepubliceerd maakt ForFarmers bekend dat de onderliggende EBITDA in 2018 een geringe daling zal vertonen in vergelijking met 2017.

In de operationele voortgangsrapportage over het derde kwartaal werd reeds aangegeven dat de stijging van grondstof- en energieprijzen niet tijdig aan klanten kon worden doorberekend en dat er sprake was van hogere aanvoerkosten door de lage waterstanden in de rivieren, vooral in Nederland en Duitsland. Deze beide effecten beïnvloeden ook de resultaten in het vierde kwartaal van 2018. In de tweede helft van het jaar was het ForFarmers aandeel in de hogere aanvoerkosten €2 miljoen, wat niet is doorberekend aan klanten. Sinds kort zijn de waterwegen weer volledig bevaarbaar, en zijn alle fabrieken, die aan een rivier of kanaal liggen, weer per schip bereikbaar.

Het integreren van de vier acquisities1 veroorzaakt, zoals in de voortgangsrapportage werd benoemd, extra kosten. Deze integratie-activiteiten, en de daarmee gepaard gaande kosten, zullen naar verwachting een doorlooptijd hebben van ongeveer 12 maanden na het moment van overname.

ForFarmers geeft sinds haar beursgang in mei 2016 een middellange termijn doelstelling af, van een gemiddelde jaarlijkse groei van de onderliggende EBITDA, van in de ‘mid single digits’ bij gelijkblijvende koersen, exclusief de impact van significante acquisities (bv. Tasomix) en onvoorziene omstandigheden voorbehouden. Door de volatiliteit van energie- en grondstofprijzen kan het resultaat van ForFarmers in een gegeven jaar afwijken van de gemiddelde doelstelling.

De jaarresultaten 2018 van ForFarmers worden op 13 maart 2019 gepubliceerd.

(1) De acquisities in Q3 zijn Tasomix (Polen) en Maatman (Nederland) en in Q4 Voeders Algoet (België) en Van Gorp Biologische Voeders (Nederland/België)