ForFarmers operationele voortgangsrapportage derde kwartaal 2017

9 november 2017

Kernpunten derde kwartaal 20171:

  • Volume Total Feed: groei in alle clusters
  • Brutowinst: stijging (inclusief negatief valuta translatie-effect Britse pond)
  • Onderliggende EBITDA2: lichte groei
  • (Markt)omstandigheden in Verenigd Koninkrijk blijven moeilijk

Het volume Total Feed ontwikkelde zich positief in de clusters Nederland en Duitsland/België in lijn met het eerste halfjaar. Naast autonome groei droeg het Nederlandse Vleuten-Steijn (overgenomen per oktober 2016) in belangrijke mate bij. Het Total Feed volume in het Verenigd Koninkrijk nam voor het eerst dit jaar weer toe.
De volumegroei in mengvoer was in alle clusters groter dan in Total Feed. Dit geeft onder meer aan dat de financiële situatie van veehouders over het algemeen is verbeterd en dat er weer meer vraag is naar hoogwaardige voeders. De melkprijzen zijn hoger dan vorig jaar. De varkensprijzen zijn in het derde kwartaal 2017 gaan dalen, maar liggen over het algemeen nog op een historisch redelijk niveau. De geconsolideerde omzet nam toe door de volumegroei en stijgende grondstofprijzen, die aan klanten worden doorberekend. De brutowinst steeg, inclusief een negatief valuta translatie-effect van het Britse pond, vooral door de clusters Nederland en Duitsland/België. In lokale valuta was de brutowinst in het Verenigd Koninkrijk in het derde kwartaal ongeveer gelijk, terwijl er in het eerste halfjaar sprake was van een daling.

“Onze derde kwartaalresultaten tonen een positief maar gevarieerd beeld. Wij hebben in alle clusters meer volume verkocht. Vooral op het Continent verbeterde ook de productmix, wat resulteerde in een betere brutowinst. In het Verenigd Koninkrijk staan we echter voor uitdagingen, zowel in de markt als in onze eigen organisatie. De betrouwbaarheid van onze dienstverlening aan klanten werd negatief beïnvloed door een tekort aan chauffeurs. Om de dienstverlening te verbeteren, waarmee inmiddels goede voortgang is gemaakt, werden er door het inschakelen van externe transportondernemingen additionele kosten gemaakt. Wij blijven nog steeds positief over onze Britse midden- tot langetermijnstrategie. Overal in de ForFarmers-groep is het verbeteren van het rendement op het boerenerf onze primaire doelstelling. Onlangs lanceerden wij tegelijkertijd in onze vier landen het nieuwe zeugenconcept NOVA dat zich precies daarop richt: gezondere dieren en een betere productie voor de veehouder”, aldus Yoram Knoop, CEO van ForFarmers.

(1) Resultaten en ontwikkelingen van het derde kwartaal 2017 worden vergeleken met het derde kwartaal 2016, tenzij anders vermeld
(2) Onderliggende EBITDA is bedrijfsresultaat exclusief afschrijvingen, amortisatie en incidentele posten


Ontwikkelingen per cluster
Nederland
ForFarmers heeft zowel meer volume Total Feed als mengvoer afgezet. Dat komt door autonome
groei en vooral door de overname van Vleuten-Steijn. De volumeontwikkeling Total Feed lag in lijn met het eerste halfjaar, die van mengvoer was hoger. In tegenstelling tot de eerder door ons uitgesproken verwachte volumedaling in de melkveesector door de fosfaatmaatregelen van 1 maart jl., werd er in deze sector meer mengvoer afgezet. Na de afgedwongen afname van het aantal dieren richten melkveehouders zich nu, mede door de huidige melkprijs, op het verhogen van de melkproductie per koe en daarmee op een hogere vraag naar prestatievoeders. In de licht krimpende varkenssector werd meer volume verkocht, zowel autonoom als door Vleuten-Steijn. Ook in de pluimveesector groeide het volume. Reudink (biologisch voer) liet in het derde kwartaal van 2017 wederom volumegroei zien.

Duitsland / België
De volumegroei in mengvoer was groter dan die in Total Feed, in alle sectoren. De Total Feed volumegroei lag in lijn met het eerste halfjaar en werd gedreven door onder meer de vorig jaar aangetrokken nieuwe dealers en additionele verkoopadviseurs. De sterkere focus op klantensegmentatie, en de daarop aangepaste verkooporganisatie, begint haar vruchten af te werpen. De focus op kostenbeheersing blijft echter van belang.

Verenigd Koninkrijk
In het Verenigd Koninkrijk groeide het volume in Total Feed en mengvoer. Na de impact van de lage melk- en varkensprijzen in 2016, lijkt de daling van de vraag naar voer in zowel de melkvee- als de varkenssector tot stilstand te komen. De vraag van melkveehouders naar de recentelijk geïntroduceerde Feed2Milk concepten groeit zichtbaar. Dit heeft een positief effect op de brutowinst. Er werd eveneens meer volume afgezet in de varkenssector aan grotere varkenshouders, waarbij gemiddeld een lagere marge werd behaald. Dit dwingt ons tot een aangescherpte commerciële propositie om degelijke rendementen te kunnen behalen.
Wij werden in onze supply chain geconfronteerd met een ongewoon hoog verloop van chauffeurs, die moeilijk te vervangen bleken te zijn door het vertrek van veel niet Britse chauffeurs uit het Verenigd Koninkrijk vanwege de Brexit. Dit heeft de betrouwbaarheid van onze dienstverlening aan onze klanten negatief beïnvloed. Het verbeteren van onze dienstverlening heeft de hoogste prioriteit en er zijn al tekenen van een sterk herstel. De uitrol van supply chain optimalisatieplannen in het Verenigd Koninkrijk, zoals in de publicatie van de jaarcijfers aangekondigd, lopen door deze ontwikkelingen enige vertraging op. De opening van de nieuwe fabriek in Exeter staat gepland voor het vierde kwartaal van dit jaar.

One ForFarmers initiatieven en overig
Bij onze doelstelling het rendement op het boerenerf te helpen verbeteren ligt de nadruk op het leveren van duurzame voeroplossingen en advies die leiden tot een gezondere veestapel en een efficiëntere productie. Onze verkoopadviseurs bespreken voortdurend verbeterpunten met onze klanten. Op basis daarvan worden nieuwe concepten bedacht, ontwikkeld en uitgetest voordat deze op de markt worden gebracht. Zo werd onlangs het nieuwe zeugenconcept NOVA internationaal geïntroduceerd en uitgerold. Dit zorgt voor een hoge melkproductie per zeug, meer biggen per worp, een hoger speengewicht per big en een langere levensduur van de zeug. In alle landen waar ForFarmers operationeel is werd het concept simultaan succesvol getest op meerdere duizenden zeugen en biggen bij ongeveer 40 geselecteerde varkenshouders. De ontwikkeling en uitrol van NOVA onderstreept de One ForFarmers aanpak: het delen van kennis ter verbetering van het rendement op het boerenerf en voor ForFarmers.

Het werkkapitaal ontwikkelde zich positief, zowel door aangescherpte betalingscondities als door een verdere reductie van achterstallige vorderingen. Eind September was er voor ongeveer €45,5 miljoen aan eigen aandelen ingekocht. Tijdens de publicatie van de halfjaarresultaten werd gemeld dat er voor het maximaal geautoriseerde bedrag van €60 miljoen aan eigen aandelen in zal worden gekocht. Er werden in het derde kwartaal minder aandelen ingekocht dan in de voorgaande periode.

Dit persbericht bevat informatie die kwalificeert als voorwetenschap in de zin van artikel 7 lid 1 van de EU Marktmisbruik Verordening.