ForFarmers operationele voortgangsrapportage derde kwartaal 2018

1 november 2018

Kernpunten derde kwartaal 20181:

  • Volume Total Feed2: groei; toename in de clusters Duitsland/België/Polen en het Verenigd Koninkrijk, daling in het cluster Nederland
  • Brutowinst: stijging in alle clusters
  • Onderliggende EBITDA3: duidelijke daling; toename in de clusters Duitsland/België/Polen en het Verenigd Koninkrijk, daling in Nederland
  • Tasomix (Polen) per 1 juli geconsolideerd in cluster Duitsland/België/Polen; Maatman per 3 september geconsolideerd in cluster Nederland

De onderliggende EBITDA van het derde kwartaal 2018 werd vooral negatief beïnvloed door stijgende grondstof- en energieprijzen en positief door de consolidatie van acquisities. De extreme hitte in juli en augustus zorgde voor verslechterende oogstverwachtingen en daardoor voor een snelle en onverwachte stijging van grondstofprijzen, die vooral door ForFarmers Nederland en Tasomix niet volledig konden worden doorberekend aan klanten. De droogte leidde bovendien tot lage waterstanden in de rivieren. Hierdoor moesten voor de aanvoer van grondstoffen meer schepen en bulkwagens worden ingezet. Dit resulteerde vooral in Nederland in hogere aanvoerkosten.

‘We zijn tevreden over de recente versterking van onze marktpositie in de pluimveesector door de overnames van Tasomix en Maatman. Daarnaast was de autonome brutowinstontwikkeling vooral in Duitsland, België en in het Verenigd Koninkrijk positief. De verbetering van de resultaten in de clusters Duitsland/België/Polen en het Verenigd Koninkrijk kon de daling ervan in Nederland, vooral vergeleken met het sterke derde kwartaal 2017, niet compenseren. Het integreren van de vier acquisities4 zal de komende maanden extra kosten veroorzaken die nog niet door synergie-effecten kunnen worden gecompenseerd. Bovendien drukt het niet tijdig hebben kunnen doorberekenen van de hogere grondstof- en energiekosten in Nederland en Polen op de resultaatontwikkeling voor dit jaar. Tot slot is de recente uitbraak van Afrikaanse varkenspest bij wilde zwijnen in België een punt van zorg. We hebben de noodzakelijke hygiëneprotocollen geïmplementeerd en blijven alert de ontwikkelingen volgen’, aldus Yoram Knoop, CEO van ForFarmers.  

1. Resultaten en ontwikkelingen van het derde kwartaal 2018 worden vergeleken met het derde kwartaal 2017, tenzij anders vermeld
2. ‘Total Feed’ behelst de volledige productportefeuille van ForFarmers en bestaat uit mengvoer, specialiteiten, co-producten (zoals reststromen uit de voedingsindustrie, door ForFarmers aangeduid als DML-producten), zaaigoed en overige producten (zoals ruwvoer)
3. Onderliggende EBITDA is bedrijfsresultaat exclusief afschrijvingen, amortisatie en incidentele posten
4. De acquisities in Q3 zijn Tasomix (Polen) en Maatman (Nederland) en in Q4 Voeders Algoet (België) en Van Gorp Biologische Voeders (Nederland/België)