ForFarmers operationele voortgangsrapportage derde kwartaal 2020

30 oktober 2020 - 07:01 uur

Kernpunten derde kwartaal 20201 :
•    Volume Total Feed2 : daling (-2,8%); minder grote daling dan in H1-2020; stabiel in cluster Duitsland/Polen, daling in clusters Nederland/België en het Verenigd Koninkrijk
•    Volume mengvoer: daling (-3,7%); eveneens minder grote daling dan in H1-2020; vrijwel stabiele afzet in cluster Duitsland/Polen, daling in clusters Nederland/België en het Verenigd Koninkrijk
•    Brutowinst: daling (-6,8%); met name door volumedaling; margedruk in Polen en door tijdelijke verslechtering productmix ook in het Verenigd Koninkrijk  
•    Onderliggende EBITDA: daling (-9,4%); lagere operationele kosten konden daling brutowinst niet compenseren 

Eerste fase efficiencyplan 2021 & 2022:
•    €7 miljoen kostenbesparing, waarvan het volledige effect zichtbaar wordt in 2023 (vergeleken met het genormaliseerde3 niveau van 2020)  
•    Besparingen te bereiken door operational excellence programma’s en optimalisatie van bedrijfsprocessen. 

Yoram Knoop, CEO van ForFarmers: “De afzet in het derde kwartaal was lager dan in dezelfde periode vorig jaar, toen er nog geen sprake was van COVID-19 maatregelen en bijvoorbeeld de stoppersregeling voor varkenshouders in Nederland nog niet was geëffectueerd. De volumes liepen echter weer iets op ten opzichte van het tweede kwartaal dit jaar, toen het corona-virus ons allemaal overviel. Het was sinds maart zeker niet makkelijk voor veehouders, die hun afzetmarkten zagen afnemen en prijzen voor hun producten onder druk zagen komen. Het blijft onzeker hoe lang COVID-19 nog tot ingrijpende maatregelen zal leiden. Uit voorzorg worden veehouders, consumenten en bedrijven terughoudender in hun uitgavepatroon. In onze onlangs gepresenteerde strategie Build to Grow 2025 gaven we aan, dat wij nadrukkelijk blijven investeren in innovatieve concepten en oplossingen die onze klanten helpen een beter rendement te behalen, vooral ook in veranderende marktomstandigheden. Kostenefficiency en schaalgrootte zijn daarvoor onmiskenbaar van belang. Vandaar dat wij de volgende stap maken in het nog efficiënter maken van onze organisatie. Daarnaast ben ik natuurlijk bijzonder verheugd met de vorige week aangekondigde overname van De Hoop Mengvoeders, waardoor een leidende speler in de Nederlandse pluimveesector ontstaat gericht op het leveren van het beste voer en het beste advies.”

1.    Resultaten en ontwikkelingen van het derde kwartaal 2020 worden vergeleken met het derde kwartaal 2019, tenzij anders vermeld
2.    ‘Total Feed’ behelst de volledige productportefeuille van ForFarmers en bestaat uit mengvoer, specialiteiten, co-producten (zoals reststromen uit de voedingsindustrie, door ForFarmers aangeduid als DML-producten), zaaigoed en overige producten (zoals ruwvoer)
3.      Genormaliseerd betekent hier geschoond voor eenmalige effecten van COVID-19