ForFarmers operationele voortgangsrapportage derde kwartaal 2021

2 november 2021 - 06:57 uur

Kernpunten derde kwartaal 20211:

  • Volume Total Feed2: daling van -1,4%
  • Volume mengvoer: groei met 1,0%; door acquisities en autonome groei in Duitsland/Polen, daling elders
  • Brutowinst: groei met 2,6%; door acquisities en betere productmix met meer mengvoer
  • Onderliggende EBITDA: daling van -22,0%; als gevolg van significant hogere energieprijzen, ondanks structurele organisatorische kostenbesparingen.

Yoram Knoop, CEO van ForFarmers:
“Ons totale volume is in het derde kwartaal gedaald als gevolg van de aanhoudend lastige marktomstandigheden. De overnames die we begin dit jaar deden en onze Poolse activiteiten realiseerden echter goede resultaten. Daardoor steeg onze brutowinst. We hebben dit kwartaal ook voortgang geboekt met structurele kostenbesparingen als onderdeel van ons efficiencyprogramma. De stijging van de energieprijzen was echter zo substantieel dat dit tot een aanzienlijk daling van de onderliggende EBITDA heeft geleid. Hoe vooral de energieprijzen zich zullen ontwikkelen is onvoorspelbaar. Daarom spreken we geen verwachting uit over de resultaten van het vierde kwartaal 2021. Het verder en sneller implementeren van de strategie Build to Grow, waaronder de efficiencyplannen, heeft de hoogste prioriteit. We willen onze posities versterken door M&A, in onze thuismarkten maar mogelijk ook daarbuiten. Het doel is een betere geografische balans van activiteiten te creëren. Binnen de strategie kijken we mede gezien onze sterke balans, tevens naar alternatieven voor kapitaal allocatie. Hierover zullen we binnenkort rapporteren. Het is in dit licht tevens onze intentie om een dividend per gewoon aandeel uit te keren over 2021 dat vergelijkbaar is met het dividend over 2020. Ten slotte hebben we ook onze managementstructuur aangepast om slagvaardiger te zijn in onze lokale markten.”

1. Resultaten en ontwikkelingen van het derde kwartaal 2021 worden vergeleken met het derde kwartaal 2020, tenzij anders vermeld
2. ‘Total Feed’ behelst de volledige productportefeuille van ForFarmers en bestaat uit mengvoer, specialiteiten, co-producten (zoals reststromen uit de voedingsindustrie, door ForFarmers aangeduid als DML-producten), zaaigoed en overige producten (zoals ruwvoer)