ForFarmers operationele voortgangsrapportage derde kwartaal 2023

3 november 2023 - 07:02 uur

“De resultaten in het derde kwartaal laten een herstel zien van de onderliggende EBITDA. Er is weliswaar minder voer afgezet dan vorig jaar in het derde kwartaal, maar ongeveer evenveel als in het tweede kwartaal van dit jaar. De nieuwe werkwijze, waarbij de lokale organisaties met verschillende producten en specifiek advies in de markt actief zijn, werpt haar vruchten af. Het ondersteunt ons vertrouwen in de positievere resultaatontwikkeling voor het tweede halfjaar, zoals gesteld in het eerste halfjaarbericht. 
We ontvingen goedkeuring voor de verkoop van de mengvoeractiviteiten in België. De transactie is in oktober afgerond. We hopen ook de aangekondigde overname van Piast in Polen binnenkort te kunnen afronden. De basis voor onze verdere ontwikkeling wordt daarmee verstevigd. 
In onze aanpak staat het leveren van goed voer voor een competitieve prijs centraal. Dit hebben we in het derde kwartaal waargemaakt door onze klanten scherpe voerprijzen te kunnen bieden. In toenemende mate heeft dit tot een sterkere marktpositie geleid. We werken samen met de boeren aan een verdere verduurzaming van de voedselproductie. Dit doen we zeer prijsbewust, juist nu de betaalbaarheid van voedsel steeds relevanter wordt. Ik merk onder onze medewerkers dat zij hierin het verschil willen en kunnen maken. Dat maakt ons trots en geeft vertrouwen in de toekomst” zegt Pieter Wolleswinkel, CEO van ForFarmers. 

Marktomstandigheden in derde kwartaal 2023
De gemiddelde prijzen in Europa voor vlees en eieren lagen in het derde kwartaal 2023 hoger dan een jaar eerder. Ook waren ze hoger dan in de Verenigde Staten, Brazilië en Canada. Dit had een effect op de export vanuit Europa. Vanaf het begin van dit jaar zijn de melkprijzen in Europa gaan dalen. Melkveehouders kregen in het derde kwartaal 2023 substantieel minder voor hun melk dan een jaar eerder. Ook de prijzen voor grondstoffen en energie waren dit jaar fors lager dan in het derde kwartaal van 2022. Toen dreigde er door de oorlog in Oekraïne een groot tekort te ontstaan aan grondstoffen en energie, waardoor de prijzen significant stegen. Gezien de geopolitieke ontwikkelingen blijft er onrust over de beschikbaarheid en daarmee blijft de prijsontwikkeling van zowel grondstoffen als energie- en dieselprijzen volatiel. 

Ontwikkeling geconsolideerde resultaten ForFarmers in het derde kwartaal 20231

  • Totaal Volumes (incl. co-producten en overig) -6,2%
    Waarvan mengvoer: -5,7%
  • Brutowinst: +4,3%
  • Onderliggende EBITDA: +33,6%

1 Resultaten en ontwikkelingen van het derde kwartaal 2023 worden vergeleken met het derde kwartaal 2022, tenzij anders vermeld

Vergeleken met het derde kwartaal 2022 zijn de volumes in alle sectoren gedaald. In de herkauwerssector werd minder afgezet als gevolg van de sinds het begin van dit jaar gestaag dalende melkprijzen in combinatie met goede weersomstandigheden. Tegelijkertijd leidde de markt-specifieke aanpak regionaal tot het aantrekken van meer klanten. Als gevolg van beleidsbeslissingen besloten zowel meerdere melkvee- als varkenshouders in enkele regio’s te stoppen. Dat is één van de redenen dat het aantal dieren in de varkenssector niet eerder zo klein is geweest. De afzet in deze sector is echter relatief stabiel gebleven vergeleken met de afzet in zowel het eerste als het tweede kwartaal 2023. Volumes in de pluimveesector waren wat lager dan een jaar eerder. Zowel de transitie naar Beter Leven scharrel concepten als het stoppen van de voerproductie in België liggen hieraan ten grondslag. Daarnaast namen de volumes in Polen juist weer toe. 

De netto omzet is gedaald ten opzichte van een jaar eerder, gedreven door lagere grondstofprijzen en volumes. De brutowinst nam toe door een betere productmix en de specifieke lokale aanpak. De onderliggende totale bedrijfslasten waren nagenoeg gelijk. De energiekosten waren lager dan vorig jaar. Toen waren de energieprijzen als gevolg van de oorlog in Oekraïne extreem hoog. Terwijl er minder medewerkers (in FTE’s) in dienst waren dan een jaar eerder, waren de personeelskosten hoger. Dit kwam door de CAO-verhogingen aan het begin van 2023. 
De onderliggende EBITDA steeg met 33,6%.

Interim CFO
De Raad van Commissarissen heeft Hans Kerkhoven aangetrokken als interim CFO. De heer Kerkhoven start op 27 november aanstaande en zal uiterlijk aanblijven tot het moment dat een nieuwe statutaire CFO door de aandeelhoudersvergadering is benoemd.