ForFarmers operationele voortgangsrapportage eerste kwartaal 2020

1 mei 2020 - 06:56 uur

Kernpunten eerste kwartaal 2020:
•    Volume Total Feed: daling (-5,3%); autonome daling in alle clusters; 
•    Volume mengvoer: daling (-3,8%); autonome daling in clusters Nederland/België en het Verenigd Koninkrijk, vrijwel stabiele afzet in cluster Duitsland/Polen;
•    Brutowinst: stijging (+4,4%); in Q1 2019 was er sprake van een ongunstige inkooppositie;
•    Onderliggende EBITDA: stijging (+44,1%); vergeleken met minder goed eerste kwartaal 2019; stijging door hogere brutowinst en lagere operationele kosten, onder meer door gerealiseerde efficiency maatregelen. 

Yoram Knoop, CEO van ForFarmers: "Sinds midden maart zijn we door COVID-19 geconfronteerd met een nieuwe werkelijkheid. Wij hebben onmiddellijk maatregelen getroffen om de gezondheid van onze medewerkers te waarborgen en ook om de productie en distributie van voeders aan onze klanten te kunnen voortzetten. Daarnaast is onze sector als vitale sector aangemerkt zodat de voedselvoorziening niet in gevaar komt. Tot op heden zien we nog geen materiële impact van de COVID-19 maatregelen op onze kernprocessen. 

In het eerste kwartaal van 2020 is een aanzienlijke stijging van de onderliggende EBITDA gerealiseerd. Dit terwijl de volumes in sommige landen wederom daalden, gedreven door de druk op de agrarische sector om de milieu-impact te verminderen. In het afgelopen kwartaal was er geen sprake van een ongunstige inkooppositie en daarnaast was er, ondanks de volumedaling, sprake van een betere productmix met meer specialiteiten en waren er minder kosten door geïmplementeerde kostenbesparingsregelingen. 

Vooruitkijkend zien we marktomstandigheden door COVID-19 veranderen, met uitdagingen die zich aandienen voor onze klanten waarvan de uiteindelijke impact op ForFarmers nog onzeker is. We verwachten een betere onderliggende EBITDA te realiseren in het eerste halfjaar 2020 vergeleken met de eerste helft van 2019, maar gezien de door COVID-19 toegenomen onzekerheden, onthouden we ons nu van het uitspreken van verdere verwachtingen.

Wij blijven ons richten op de gezondheid van onze medewerkers en het ondersteunen van onze meer dan 26.000 klanten door het leveren van goed voer en advies. De inzet en toewijding van onze medewerkers aan onze klanten is daarnaast een aspect waar ik bijzonder trots op ben. Ik spreek uit naam van de gehele directie mijn dank daarvoor uit."