ForFarmers operationele voortgangsrapportage eerste kwartaal 2024

2 mei 2024 - 07:02 uur

Autonome volumegroei en sterke stijging operationele winstgevendheid

Pieter Wolleswinkel, CEO ForFarmers: “Onze (meng)voervolumes laten een stijging zien. Dat is een mooie prestatie en laat zien dat wij, met onze gerichte lokale aanpak, onze marktpositie verder hebben weten te versterken. De volumeontwikkeling bevestigt dat we bijdragen aan een goed rendement op het boerenbedrijf. Onze effectieve in- en verkoopstrategie waarbij we dicht op de markt opereren, in combinatie met onze acties om onze kostenbasis te verlagen, hebben de operationele winstgevendheid in het eerste kwartaal sterk verbeterd. 
De integratie van de activiteiten van Piast in Polen verloopt goed. Ook de reorganisatie in het Verenigd Koninkrijk loopt op schema. Deze ontwikkelingen laten zien dat we met onze strategische initiatieven op de goede weg zijn. Dit sterkt ons vertrouwen in het behalen van onze gestelde rendementsdoelstelling. Tegelijkertijd blijven wij investeren in duurzame oplossingen zodat ForFarmers haar rol kan spelen in een toekomstbestendig voedselsysteem. Ik ben trots op hoe onze mensen zich de afgelopen periode hebben ingezet om tot dit resultaat te komen.” 
 

Kernpunten Q1 2024 

  • Het totaal volume, gecorrigeerd voor de verkochte Belgische volumes in 2023 en de overgenomen Piast volumes, nam met 0,2% toe ten opzichte van Q1 2023; het mengvoervolume is met 1,2% toegenomen 
  • De brutowinst is met 2,7% gestegen naar € 124 miljoen, met name door een effectievere inkoop door dichter op de markt te opereren 
  • Sterke stijging operationele winstgevendheid ten opzichte van Q1 2023; onderliggende EBIT stijgt 178,9% en onderliggende EBITDA stijgt 55,4%, als gevolg van hogere brutomarge en lagere bedrijfslasten 
  • De ROACE ratio1 op de onderliggende EBIT nam toe van 7,1% per 31 december 2023 naar 8,7% per 31 maart 2024
  • De integratie van Piast en de reorganisatie in het Verenigd Koninkrijk verlopen volgens plan
  • ForFarmers blijft zich richten op haar lokale aanpak, groeiende en attractieve markten en kostenbeheersing 

1. ROACE betekent onderliggende EBIT van de laatste 12 maanden gedeeld door het gemiddeld geïnvesteerd vermogen over dezelfde periode