Resultaten 2020 ForFarmers N.V.

11 maart 2021 - 07:10 uur

Financiële kernpunten 20201 :

  • Volume Total Feed2: -3,5% tot 9,7 miljoen ton
    Waarvan Volume Mengvoer: -3,9% tot 6,8 miljoen ton; alleen groei in melkvee- en varkenssector in Duitsland/Polen
  • Brutowinst: -1,7% tot €433,2 miljoen; ondanks betere productmix vooral door volumedruk
  • Onderliggende EBITDA: +8,7% tot €96,2 miljoen; vergeleken met zwak 2019 en vooral door uitvoering efficiencyplannen; +9,3% tot €96,7 miljoen bij gelijkblijvende koersen
  • Onderliggende netto winst3 : +10,0% tot €46,3 miljoen; exclusief o.a. bate van verkoop gesloten fabrieken en goodwill impairment van €34,2 miljoen voor activiteiten in Polen door o.a. Covid-19
  • Dividendvoorstel: regulier dividend substantieel hoger op €0,29 per gewoon aandeel; distributie 60% van de onderliggende nettowinst
  • Kasstroom uit operationele activiteiten: +2,1% tot €98,1 miljoen, naast hogere EBITDA gedreven door lager werkkapitaal.

1 Resultaten worden altijd jaar-op-jaar vergeleken
2 Total Feed behelst de volledige productportefeuille van ForFarmers en bestaat uit mengvoer, specialiteiten, co-producten (zoals DML-producten), zaaigoed en overige producten (zoals ruwvoer)
3 Nettowinst: betekent hier winst toe te rekenen aan aandeelhouders van de Vennootschap

Yoram Knoop, CEO ForFarmers: “We kijken terug op een bewogen jaar 2020, dat gekenmerkt wordt door de uitbraak van Covid-19 en de gevolgen ervan. Gezien de omstandigheden zijn onze resultaten meer dan tevredenstellend. We hebben in maart vorig jaar meteen maatregelen getroffen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en om de continuïteit van productie en levering van voer zeker te stellen. Door de enorme inzet van onze medewerkers zijn we in staat geweest onze klanten goed te blijven bedienen. Onze klanten zagen als gevolg van de sluiting van het horeca- en out-of-home segment in meer of mindere mate de vraag naar hun producten afnemen en vervolgens de prijzen voor hun producten dalen. Onze volumes en marges zijn ook hierdoor deels onder druk komen te staan. Hoe lang de Covid-19 maatregelen zullen aanhouden is moeilijk te voorspellen. Dit is één van de redenen dat we voor onze activiteiten in Polen een goodwill impairment hebben genomen. We blijven echter optimistisch over de groeimogelijkheden van de Poolse pluimveesector nadat de coronamaatregelen zijn versoepeld. 
We waren in 2019 al begonnen met het uitvoeren van efficiencyplannen. Daardoor hebben we vorig jaar ons kostenniveau relatief snel verder kunnen verlagen. Ook hebben we wederom ons werkkapitaal goed gemonitord. Dit alles heeft een solide bijdrage geleverd aan onze resultaten. Vooruitkijkend heb ik, ondanks de aanhoudende onzekerheden, veel vertrouwen in onze strategie Build to Grow 2025, die we in september vorig jaar hebben gelanceerd. Hiermee zijn we voortvarend van start gegaan met onder andere progressie in next level innovatieprojecten en natuurlijk de recente overnames van het pluimveevoerbedrijf De Hoop Mengvoeders in Nederland in begin 2021 en het paardenvoedermerk Mühldorfer Pferdefutter in Duitsland.”