Resultaten ForFarmers 2022

23 februari 2023 - 07:01 uur

Financiële kernpunten 20221:

 • Volume Total Feed2 :-6,6% tot 9,0 miljoen ton; daling in alle clusters
  Waarvan Volume Mengvoer: -7,8% tot 6,3 miljoen ton; daling vooral in varkenssector; groei in de pluimveesector in Duitsland/Polen 
 • Omzet: +24,1%  tot €3.315 miljoen; door gestegen grondstof- en energieprijzen
 • Brutowinst: +13,4% tot €494,8 miljoen; relatief minder dan omzetstijging door hoge grondstofprijzen en autonome volumedaling
 • Onderliggende EBITDA: -2,7% tot €76,1 miljoen; door forse stijging energiekosten
 • Onderliggende EBIT: -4,4% tot €38,9 miljoen
 • Onderliggende netto winst3:+3,4% tot €30,0 miljoen
 • Werkkapitaal: €38,8 miljoen (2021: €37,4 miljoen)
 • ROACE(op EBIT)4: 7,8% (2021: 8,4%)
 • Dividendvoorstel:  €0,20 per gewoon aandeel (2021: €0,29, waarvan €0,19 regulier dividend)

1 Resultaten worden altijd jaar-op-jaar vergeleken;
2 Total Feed: volledige productportefeuille, bestaand uit mengvoer, specialiteiten, co-producten (zoals DML-producten), zaaigoed en overige producten (zoals ruwvoer)
3 Nettowinst: betekent hier winst toe te rekenen aan aandeelhouders van de Vennootschap
4 ROACE betekent onderliggende EBIT (EBITDA) gedeeld door het 12-maands gemiddeld geïnvesteerd vermogen

Roeland Tjebbes, CFO van ForFarmers: ”2022 was op meerdere fronten een lastig jaar. We zijn er daarom vooral trots op dat onze medewerkers zich enorm hebben ingezet om het voer op tijd en volgens afspraak aan onze klanten te blijven leveren. Ook toen de beschikbaarheid van grondstoffen twijfelachtig werd als gevolg van de verschrikkelijke oorlog in de Oekraïne. Onze volumes daalden, vooral door de daling in de varkenssector als gevolg van de krimp in deze sector. Desalniettemin realiseerden we een solide onderliggende EBITDA en een onderliggende netto winst die hoger was dan vorig jaar. Dankzij aangescherpte processen en een sterke bijdrage van het cluster Duitsland/Polen en ondanks de fors gestegen grondstof- en energieprijzen. In Nederland zijn we naast onze boeren gaan staan om te benadrukken dat wij geloven dat samenwerken en innoveren een effectievere oplossing is voor de stikstofproblematiek dan alleen saneren. We zien dat de agrarische sector voor een belangrijke transitie staat. In onze recent gelanceerde herziene strategie 2025, zetten we daarom nog nadrukkelijker in op zowel het verder verduurzamen van onze productieprocessen als op de ontwikkeling van innovatieve voerconcepten die de impact van de sector op klimaat en natuur verminderen. Dat doen we door gerichte inkoop van grondstoffen en co-producten, goede voerbenutting en passend advies. Zo hebben onze melkveeklanten in Nederland de uitstoot van broeikasgassen al aanzienlijk verlaagd. ” 

Theo Spierings, CEO van ForFarmers: “Ik ben recent toegetreden tot ForFarmers als CEO. Tijdens gesprekken en bijeenkomsten in de afgelopen twee maanden is de aanwezige kennis, ervaring, toewijding en passie van de medewerkers mij opgevallen. Gezien de veranderingen waar onze sector voor staat is dat een solide basis. Het ontbreekt immers op dit moment aan een heldere visie in de sector ten aanzien van hoe we op een goede en juiste manier de sector verder kunnen verduurzamen. Dat moet veranderen en daar wil ik met ForFarmers actief aan bijdragen. Opdat alle spelers in de keten weten waar ze aan toe zijn en daarnaar kunnen handelen. Ik heb er vertrouwen in dat we dit kunnen. We hebben een goed team en een heldere strategie met een duidelijke focus. Daarnaast hebben we recent de kernwaarden aangescherpt, voortbordurend op de al aanwezige ondernemingscultuur. Deze cultuur zal ons helpen bij de aanpassing van de organisatie die nodig is om de strategie goed te kunnen implementeren. 
We kunnen niet zonder onze klanten, de leden van de coöperatie, medewerkers, aandeelhouders, leveranciers en andere belanghebbenden. Ik wil hen, ook namens mijn collega’s uit het executive team, danken voor het in 2022 in ons gestelde vertrouwen.”