Resultaten ForFarmers over eerste halfjaar 2020

13 augustus 2020 - 06:57 uur

Solide herstel, ondersteund door efficiencymaatregelen - ondanks uitdagende markten. 

Kernpunten eerste halfjaar 20201:

  • Volume Total Feed2: -5,6% tot 4,8 miljoen ton; waarvan volume mengvoer: -4,9% tot 3,4 miljoen ton;
  • Brutowinst: +2,5% tot €219,5 miljoen; in vergelijk met zwak H1 2019 (inkooppositie) en door betere productmix met focus op specialiteiten;
  • Onderliggende EBITDA3: +34,6% tot €48,2 miljoen; hogere brutowinst en kostenbesparingen door gerealiseerde efficiencymaatregelen; 
  • Onderliggende winst: +80,7% tot €21,5 miljoen;
  • Werkkapitaal: verbetering (jaar-op-jaar) met €14,9 miljoen tot €76,5 miljoen;
  • Netto kasstroom uit operationele activiteiten: bijna verdriedubbeld tot €14,2 miljoen.

1) Resultaten eerste halfjaar 2020 worden vergeleken met resultaten eerste halfjaar 2019;
2) ‘Total Feed’ behelst de volledige productportefeuille van ForFarmers en bestaat uit mengvoer, specialiteiten, co-producten (zoals DML producten), zaaigoed en overige producten (zoals ruwvoer)
3) Bedrijfsresultaat exclusief afschrijvingen, amortisatie en incidentele posten

Vooruitzicht 2020
Ondanks dat de impact van COVID-19 waarschijnlijk langer zal duren, verwacht ForFarmers, ten opzichte van het zwakke resultaat in 2019, in 2020 een ruim hogere onderliggende EBITDA en nettowinst te realiseren mede door de genomen efficiencymaatregelen.

Yoram Knoop, CEO ForFarmers, over de resultaten in het eerste halfjaar 2020:
“Het eerste halfjaar 2020 stond voor ons en voor een groot aantal van onze klanten met name in het teken van de wereldwijde uitbraak van het coronavirus en het stikstofdebat in Nederland. We zijn er trots op dat onze medewerkers ondanks de ingestelde COVID-19 maatregelen, de productie en het transport van voer zonder complicaties voor klanten hebben weten voort te zetten. De sluiting van de horecasector heeft vooral in het tweede kwartaal de afzet van onze klanten beïnvloed. Dat hebben we met name in het Verenigd Koninkrijk en in Polen gemerkt in onze volumeontwikkeling.

Ook staan onze klanten steeds meer onder druk om de impact van hun business op het milieu te verkleinen. Dit vertaalt zich in verschillende maatregelen in de landen waarin we actief zijn. Vooral in Nederland, waar de agrarische sector wereldwijd vooroploopt met de ontwikkeling van duurzame concepten, zorgt de discussie rondom de door de overheid te nemen maatregelen om de uitstoot van stikstof te verminderen voor onrust en onzekerheid in de sector. De behoefte aan advies gestoeld op data-analyse neemt in dit licht steeds verder toe. Dit is de kern van onze Total Feed aanpak. 

De COVID-situatie noopte ons de efficiencyplannen versneld uit te voeren, waardoor we onze doelstelling om €10 miljoen kosten te besparen reeds nagenoeg bereikt hebben. Mede hierdoor hebben we ondanks de moeilijke markt­omstandig­heden de onderliggende EBITDA flink verbeterd, weliswaar vergeleken met een zwakker halfjaar in 2019. Dit geeft ons vertrouwen voor de toekomst. We werken bovendien aan de volgende stap om de organisatie nog efficiënter te maken. De desbetreffende plannen zullen we later dit jaar bekendmaken.

De alertheid ten aanzien van veiligheid op het werk is verder toegenomen en resulteerde in 21% minder ongevallen met verzuim (LTI’s). 
De kennis, ervaring en toewijding van onze medewerkers zijn cruciaal voor het succesvol uitrollen van een strategie. Op 15 september aanstaande publiceren we de strategie voor de jaren 2020-2025. Met onze medewerkers, focus en Total Feed aanpak voldoen we aan de kernvoorwaarden om succesvol te zijn in de uitdagende markten waarin we opereren”, aldus Yoram Knoop, CEO van ForFarmers.