Resultaten ForFarmers over eerste halfjaar 2021

13 augustus 2021 - 06:55 uur

Financiële kernpunten eerste halfjaar 20211:

  • Volume Total Feed2: +1,9% tot 4,9 miljoen ton; acquisitie-effect groter dan lichte autonome daling
    Waarvan Volume Mengvoer: +2,2% tot 3,5 miljoen ton; autonome groei in cluster Duitsland/Polen en acquisitieeffect compenseert autonome daling in cluster Nederland/België en Verenigd Koninkrijk
  • Brutowinst: -0,9% tot €217,5 miljoen; door toegenomen concurrentie als gevolg van Covid en autonome volumedaling
  • Onderliggende EBITDA: -15,4% tot €40,8 miljoen; ondanks bijdrage acquisities; door lagere brutowinst en hogere energie-en brandstofkosten; geen valutatranslatie-effect
  • Onderliggende netto winst3: -26,6% tot €17,9 miljoen
  • Werkkapitaal: Verbetering (j-o-j) met €23,2 miljoen tot €53,3 miljoen
  • Kasstroom uit operationele activiteiten: -35,9% tot €9,1 miljoen; gedreven door de lagere EBITDA.

Yoram Knoop, CEO ForFarmers, over de resultaten in het eerste halfjaar 2021:

“Onze resultaten in het eerste halfjaar 2021 zijn teleurstellend. De strijd om marktaandeel tussen voerproducenten was heftiger dan normaal, resulterend in margedruk. Dit kwam vooral doordat de liquiditeitsposities van onze klanten in het algemeen slecht waren. De langer aanhoudende Covid-maatregelen vertraagden het herstel van de prijzen voor hun producten, terwijl tegelijkertijd de voerprijzen stegen als gevolg van de forse toename in grondstofprijzen. Daarnaast verloren we circa €4 miljoen in onze onderliggende EBITDA door het in het eerste kwartaal gemelde incident in Duitsland, waar we een aantal contracten niet goed geprijsd hadden. Onze volumes namen toe, als gevolg van de overnames van De Hoop Mengvoeders en Mühldorfer Pferdefutter, beiden aan het begin van dit jaar. Autonoom zagen we volumes slechts licht dalen. We hebben in het eerste halfjaar conform plan besparingen gerealiseerd, als onderdeel van het efficiencyprogramma waarmee we in dit en komend jaar tezamen €7 miljoen willen besparen. Vooral door de margedruk en het incident in Duitsland realiseerden we een lagere onderliggende EBITDA dan een jaar eerder. Hoe lang de huidige margedruk zal aanhouden hangt vooral af van de voortvarendheid van de sector om de snel gestegen kosten van met name grondstoffen en energie integraal door te berekenen aan klanten. In deze context verwachten we dat de onderliggende EBITDA in de tweede helft van 2021 (inclusief acquisities) ongeveer gelijk zal zijn aan de onderliggende EBITDA in 2H 2020.
De integratie van de beide overnames verloopt volgens plan en de gerealiseerde resultaten zijn vooralsnog beter dan verwacht. Binnen ForFarmers richten we ons vooral op het vergroten van ons marktaandeel door het leveren van goede producten en advies tegen een eerlijke prijs, zodat onze klanten hun rendement kunnen vergroten en wij ook. Dit beogen we te doen op een steeds efficiëntere wijze. We staan op het punt innovaties te lanceren, die onze propositie naar de klant ondersteunen en tegelijkertijd voor ons kosten kunnen besparen. De innovatiekracht in onze sector is groot en op dit moment vooral in Nederland cruciaal, omdat dit hét antwoord is om de stikstofcrisis op te kunnen lossen. Door de sector de mogelijkheid te geven te innoveren in voerconcepten en stalinrichting, is het niet meer nodig in te zetten op het saneren van de veestapel om de natuur te herstellen en de bouw weer vlot te trekken. Juist het behoud van onze wereldwijd vooraanstaande sector, op het gebied van kwalitatief produceren met een steeds lagere voetafdruk, draagt bij aan een mondiale verduurzaming, niet het afbreken ervan.
Ten slotte ben ik verheugd dat de Raad van Commissarissen onze collega Pieter Wolleswinkel heeft voorgedragen als lid van de Raad van Bestuur, zoals vanochtend aangekondigd.”
 

Resultaten worden altijd jaar-op-jaar vergeleken
Total Feed: volledige productportefeuille, bestaand uit mengvoer, specialiteiten, co-producten (zoals DML-producten), zaaigoed en overige producten (zoals ruwvoer)
Nettowinst: betekent hier winst toe te rekenen aan aandeelhouders van de Vennootschap