Stevig eerste halfjaar 2017 ondersteund door herstel agrarische sector

17 augustus 2017

Hoofdpunten eerste halfjaar 2017*:

  • Volume Total Feed: +3,6% tot 4,7 miljoen ton, door groei in Nederland en Duitsland/België en daling in het Verenigd Koninkrijk; eerste herstel Britse agrarische sector zichtbaar, vooruitzichten korte termijn nog onzeker
  • Netto-omzet: +3,7% tot €1.110,6 miljoen
  • Brutowinst: +0,4% tot €207,3 miljoen inclusief negatief valuta translatie-effect (3,2%)
  • Bedrijfslasten: -4,0% tot €169,1 miljoen, inclusief valuta translatie-effect (-3,4%), netto vrijval voorzieningen dubieuze debiteuren en verlenging afschrijvingstermijn materiele vaste activa; 1H 2016 bevatte kosten beursgang en reorganisatielasten Verenigd Koninkrijk
  • Onderliggende EBITDA**: +11,7% tot €51,7 miljoen en tegen gelijkblijvende koersen: + 14,8%
  • Winst toe te rekenen aan de eigenaren: +21,6% tot €30,4 miljoen
  • Gewone winst per aandeel: +22,0% tot €0,288, positief beïnvloed door inkoopprogramma eigen aandelen

(*) Resultaten eerste halfjaar 2017 worden vergeleken met eerste halfjaar 2016
(**) Bedrijfsresultaat exclusief afschrijvingen, amortisatie en incidentele posten


Yoram Knoop, CEO ForFarmers over stevige resultaten eerste halfjaar 2017:
“De resultaten over het eerste halfjaar tonen aan dat onze Total Feed-aanpak steeds meer momentum krijgt. Met onze innovatieve Total Feed-oplossingen combineren we (voer)producten, advies en hulpmiddelen. Zo worden producten en advisering op elkaar afgestemd met als doel een beter rendement op het boerenerf.”