Stijgend bedrijfsresultaat eerste halfjaar 2016 door Total Feed benadering en efficiëntieprogramma One ForFarmers

26 augustus 2016


Hoofdpunten eerste halfjaar 2016*:

  • Volume Total Feed steeg met 2,9% naar 4,6 miljoen ton vooral gedreven door groei in Nederland en Duitsland/België
  • Netto omzet daalde met 4,4% tot €1.070,5 miljoen als gevolg van doorgegeven dalende grondstofprijzen en de devaluatie van het Britse pond, deels gecompenseerd door acquisities
  • De brutowinst - exclusief het negatieve valutaeffect - bleef nagenoeg stabiel op basis van een positieve bijdrage van Nederland en Duitsland/België en een daling in het Verenigd Koninkrijk
  • EBITDA** is met 7,2% toegenomen tot €46,0 miljoen: het resultaat van kostenverlagingen door de verdere invoering van het efficiëntieprogramma One ForFarmers en van acquisities. EBITDA exclusief incidentele posten groeide met 8,2% tot €46,3 miljoen
  • De overgang van het handelsplatform (voor certificaten) naar de notering van de aandelen ForFarmers (FFARM) op de openbare beurs EURONEXT Amsterdam op 24 mei is succesvol verlopen
  • In juli werd de acquisitie van Vleuten-Steijn in Nederland aangekondigd waardoor de positie van ForFarmers in de varkenssector verder wordt versterkt. De overname ligt ter goedkeuring bij de mededingingsautoriteiten.
     

(*) Resultaten eerste halfjaar 2016 worden vergeleken met eerste halfjaar 2015
(**) Bedrijfsresultaat exclusief afschrijvingen en amortisatie

Yoram Knoop, CEO ForFarmers:
'Boeren hebben het in het afgelopen half jaar nog steeds moeilijk gehad door de aanhoudende druk op prijzen voor melk, vlees en eieren. Door ons te richten op verbetering van het rendement op het boerenerf met onze Total Feed benadering is het volume, dat door boeren is afgenomen, gegroeid. Ook de acquisitie die wij vorig jaar in het Verenigd Koninkrijk hebben gedaan, droeg bij aan het resultaat. Op macro-politiek en economisch gebied is het eerste halfjaar 2016 onverminderd onrustig geweest, met de Brexit als meest significante gebeurtenis. De verzwakking van het Britse pond heeft onze resultaten, door de vertaalslag van het Britse pond naar euro, negatief beïnvloed. In deze uitdagende omstandigheden zijn wij in staat geweest, onder meer door de implementatie van ons efficiëntieprogramma One ForFarmers, onze 'onderliggende EBITDA'* te verbeteren. Deze resultaten en het feit dat wij na balansdatum een belangrijke acquisitie in Nederland hebben aangekondigd, zijn volledig in lijn met onze strategie Horizon 2020.

Het feit dat onze certificaten al eerder via het handelsplatform konden worden verhandeld, heeft ons geholpen bij de toetreding tot EURONEXT Amsterdam. ForFarmers gelooft in een sterke toekomst van de agrarische sector en wij blijven ons daar maximaal voor inzetten. Daarmee bedoelen we de continuïteit van het boerenbedrijf, maar ook de toekomst in bredere zin: een gezonde toekomst voor de sector en van een duurzame voedselproductie als geheel. Dit doen wij in nauwe samenwerking met onze klanten, voor een beter rendement op het boerenerf, een gezondere veestapel en een hogere efficiëntie. Onze gespecialiseerde en deskundige adviseurs bieden op basis van gericht advies Total Feed oplossingen aan. Deze boodschap willen we nog krachtiger uitdragen en vandaar dat we nu onze missie lanceren 'For the Future of Farming'. Alles wat we doen, doen we, omdat we dáárin geloven. Dat is goed voor de boer en dus voor alle stakeholders', stelt Yoram Knoop, CEO van ForFarmers.

* ‘Onderliggende EBITDA’ is het bedrijfsresultaat voor afschrijvingen en amortisatie (EBITDA) exclusief incidentele posten

Klik hier om het hele persbericht te openen
Klik hier om de presentatie te openen