Aankondiging 2016 bijschrijving Vermogen Op Naam voor leden FromFarmers

8 juni 2016

Coöperatie FromFarmers U.A. en ForFarmers N.V. hebben een document gepubliceerd dat de 2016 bijschrijving van Vermogen op Naam (' de Credit Entry Securities Note') voor leden van FromFarmers beschrijft en mogelijk maakt. Tezamen met de samenvatting en het registratiedocument zoals gepubliceerd op 17 mei 2016 vormt deze Credit Entry Securities Note een prospectus in de zin van artikel 3 van Richtlijn 2003/71/EC (het ''Credit Entry Prospectus'').

Het Credit Entry Prospectus is op 7 juni 2016 goedgekeurd door de Stichting Autoriteit Financiële Markten en kan kosteloos worden verkregen op www.forfarmersgroup.eu en www.fromfarmers.eu.

Download de Credit Entry Securities Note.