Aankondiging supplement bij prospectus 2014

19 mei 2015

Coöperatie FromFarmers U.A. en ForFarmers B.V. hebben een supplement bij het prospectus van 9 juli 2014  (‘het supplement’) opgesteld. Het supplement is gerelateerd aan de toestemming voor de handel op een separaat deel van het grotere multilaterale handelsplatform, beheerd door F. van Lanschot Bankiers N.V. in Nederland, bedoeld voor financiële instrumenten, welke niet zijn toegelaten tot de handel op een gereguleerde markt (“MTF”), in:

1. Een bedrag van EUR 20.363.207, te crediteren in 2015 door Coöperatie FromFarmers U.A., een coöperatie opgericht in Nederland met statutaire zetel in Lochem, Nederland op de participatierekeningen van een gespecificeerd aantal leden van FromFarmers als volgt: (i) een bedrag van EUR 20.336.969 ten behoeve van leden die recht hebben op de creditering van de participatierekening op basis van de door hen benutte voerequivalenten per 31 december 2014 en (ii) een bedrag van EUR 26.238 ten behoeve van leden die recht hebben op een administratieve aanpassing op de creditering die in 2014 heeft plaatsgevonden. De bedragen op de participatierekening kunnen alleen worden geconverteerd in certificaten. Op dit moment geeft iedere EUR 3,40842 welke is gecrediteerd op een participatierekening, een lid van FromFarmers het recht op conversie in één certificaat.

2. Een totaal aantal van 5.974.383 certificaten, uitgegeven door de Stichting Administratiekantoor ForFarmers. Deze certificaten vertegenwoordigen 5.974.383 gewone aandelen met een nominale waarde van ieder EUR 1,00 van ForFarmers B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht in Nederland met haar statutaire zetel in Lochem, Nederland.

Met ingang van 22 mei 2015 zijn de hiervoor onder 2. genoemde certificaten, indien geconverteerd van de participatierekeningen van de in aanmerking komende leden ende hiervoor onder 1 genoemde bedragen van EUR 20.336.969 en EUR 26.238, door FromFarmers te crediteren op de participatierekeningen van de in aanmerking komende leden (samen met de onder 2 genoemde certificaten), toegelaten tot de handel op het multilaterale handelsplatform.

Het  prospectus, waarin de instrumenten, ForFarmers, het multilaterale handelsplatform en de in aanmerking te nemen risico’s wanneer men overweegt te investeren in de instrumenten in meer detail zijn beschreven en het supplement zijn respectievelijk op 9 juli 2014 en 18 mei 2015 goedgekeurd door de Nederlandse Stichting Autoriteit Financiële Markten (“AFM”). Een exemplaar van zowel het prospectus als het supplement is te verkrijgen ten kantore van ForFarmers, Kwinkweerd 12, 7241 CW te Lochem. Het prospectus en het supplement kunnen ook in elektronische vorm worden verkregen via de website van de AFM (www.afm.nl), ForFarmers (www.forfarmers.eu) of Coöperatie FromFarmers U.A. (www.fromfarmers.eu).

 

supplement bij prospectus 2014