ForFarmers start handelsplatform

16 december 2010

Het traject “Vermogen Op Naam” bij FromFarmers en ForFarmers heeft een belangrijke mijlpaal bereikt.

Het traject “Vermogen Op Naam” bij FromFarmers en ForFarmers heeft een belangrijke mijlpaal bereikt. Binnenkort kunnen de certificaten van ForFarmers en de voerequivalenten en participatierekeningen van FromFarmers worden gekocht en verkocht op een handelsplatform. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft het voor de handel in vermogenstitels noodzakelijke prospectus op 29 september 2010 goedgekeurd. De introductie van het handelsplatform is een logische stap in de ontwikkeling van de coöperatie en in het traject “Vermogen Op Naam”.

In het kader van de in 2003 ingezette groeistrategie is in november 2005 besloten om het vermogen van FromFarmers op naam te zetten. Hierbij wordt het vermogen in 10 jaar, van 2007 tot en met 2016, op naam van de leden gezet. Over 2017 kan een eventueel restant van het dan nog niet verdeelde vermogen op naam van de leden worden bijgeschreven. FromFarmers bezit 100 miljoen (=94%) van de certificaten van ForFarmers. De verdeling van het vermogen van FromFarmers geschiedt door het op naam van haar leden zetten van certificaten ForFarmers.

De groeistrategie van ForFarmers past in haar ambitie om beter en groter te worden. De efficiency en ook de kennis en kwaliteit van haar medewerkers kunnen daardoor blijven groeien. Op deze wijze kan ForFarmers de vooraanstaande partner voor Boeren met Ambitie zijn en blijven.

De groeistrategie is succesvol gebleken. Van 2003 tot en met 2009 groeiden de omzet en het resultaat van ForFarmers. Een deel van dit resultaat wordt jaarlijks uitgekeerd als dividend. Het overige deel van het resultaat wordt toegevoegd aan het eigen vermogen. Het eigen vermogen van ForFarmers, dat begin 2007 bij de start van het traject “Vermogen Op Naam” € 137 miljoen bedroeg, is gegroeid tot € 226 miljoen per 31 december 2009. Daarnaast is over de jaren 2007 tot en met 2009 in totaal € 26 miljoen dividend in contanten uitgekeerd en voor een bedrag van € 64 miljoen vermogen op naam gezet.

Het handelsplatform maakt het mogelijk op efficiënte wijze te handelen in voerequivalenten, participatierekeningen en certificaten. De ledenraad heeft besloten dat het omzetten van participatierekeningen in certificaten mogelijk is vanaf de start van het handelsplatform. In tegenstelling tot de voerequivalenten en participatierekeningen zijn de certificaten ook te verkopen aan niet-leden. Niet-leden kunnen dus ook certificaten kopen en verkopen. Met het handelsplatform vindt op een transparante wijze prijsvorming plaats. Dit is ook goed voor de leden.

De leden van FromFarmers kunnen evenals de certificaathouders hun stemrecht opvragen en zelf uitoefenen op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ForFarmers. Een lid of certificaathouder kan maximaal 5% van de zeggenschap verwerven, maar er zijn uitzonderingen voor uitbreiding tot maximaal 15% mogelijk. Voor zover het stemrecht niet wordt opgevraagd wordt dit uitgeoefend door de ledenraad van Coöperatie FromFarmers en door de Stichting Administratiekantoor ForFarmers.

Het handelsplatform wordt geëxploiteerd door Van Lanschot Bankiers. Voor de start van het handelsplatform zal hiertoe met Van Lanschot Bankiers een overeenkomst worden gesloten. De bank beschikt over de benodigde bankvergunning. Alle aan- en verkooporders komen bij de bank binnen. Daarnaast is er het voornemen om met het Amsterdams Effectenkantoor (AEK) een overeenkomst af te sluiten voorafgaande aan de start van het handelsplatform. AEK zorgt voor de ondersteuning van de handel in certificaten.

Alle informatie over het handelsplatform is te vinden in het prospectus, dat is te vinden op de site van de ForFarmers Group of op de site van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

De leden van Coöperatie FromFarmers beschikken door “Vermogen Op Naam” over het rendement en vermogen van ForFarmers. “Vermogen Op Naam” past bij hen, het zijn Boeren met Ambitie.

Cookies Wij gebruiken cookies om de website optimaal te laten functioneren en om in te spelen op de informatiebehoefte van onze bezoekers. Door gebruik te maken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. Lees meer hierover in onze privacy- en cookieverklaring.