Locatie Almelo van ForFarmers voldoet aan alle eisen

15 juli 2011

In de media is donderdag 14 juli 2011 uitgebreid melding gemaakt van het feit dat de veiligheidssituatie bij twaalf risicovolle bedrijven in Nederland nog steeds ver onder de maat zou zijn

Een van de locaties die daarbij genoemd werd is de locatie Almelo van ForFarmers. Er zijn daarnaast in het laatste half jaar meerdere mededelingen gedaan rondom deze bedrijven die niet aan de wet- en regelgeving zouden voldoen ten aanzien van de opslag van gevaarlijke stoffen (“Besluit Risico's Zware Ongevallen 1999 (BRZO)”). Doordat ForFarmers herhaaldelijk geconfronteerd wordt met een niet juiste weergave van de feiten brengt ForFarmers dit persbericht uit.

ForFarmers heeft ten behoeve van haar verkoop van Gewasbeschermingsmiddelen (GBM) en kunstmeststoffen al vele jaren een opslag van deze producten op haar locatie in Almelo, gehad, die volledig voldeed aan alle toenmalig geldende wet- en regelgeving. Vanwege de veranderende wet- en regelgeving en de groei van haar activiteiten heeft ForFarmers eind 2009 besloten om de opslag van GBM in Almelo met ingang van 2010 te sluiten en de opslag van kunstmeststoffen grotendeels te verplaatsen, zodat ook de opslag in Almelo blijvend voldoet aan de geldende eisen.

ForFarmers heeft sinds eind 2009 een herziene vergunningaanvraag voor haar locatie te Almelo lopen, waarin de nieuwe situatie met betrekking tot een opslag zonder gewasbeschermingsmiddelen is beschreven. Deze is inmiddels opnieuw beoordeeld door de betreffende instanties en goed bevonden. Deze vergunning staat op het punt om te worden geformaliseerd. Wanneer deze vergunning wordt verleend, valt ForFarmers niet meer onder de BRZO-plichtige bedrijven.

ForFarmers heeft diverse malen de bevoegde instanties (gemeente en overheid) en de media geïnformeerd over voornoemde feiten maar helaas duikt met regelmaat deze onjuiste, onvolledige en verouderde informatie op.

Cookies Wij gebruiken cookies om de website optimaal te laten functioneren en om in te spelen op de informatiebehoefte van onze bezoekers. Door gebruik te maken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. Lees meer hierover in onze privacy- en cookieverklaring.