Coöperatie FromFarmers borgt zeggenschap voor lange termijn

16 december 2013

Op 28 november ging de Ledenraad van Coöperatie FromFarmers akkoord met een eventuele beursgang van ForFarmers B.V, onder voorwaarde dat behoud van zeggenschap en een vitale coöperatie geborgd zijn. Tijdens de ledenraadsvergadering van 12 december 2013 is er aansluitend hierop een principebesluit genomen over de vitale coöperatie. Dit principebesluit zorgt ervoor dat de zeggenschap door de Coöperatie FromFarmers geborgd is en dat de Coöperatie FromFarmers financieel aantrekkelijk blijft voor bestaande en nieuwe leden.


De Coöperatie zorgt voor vitaal kapitaal in de vorm van certificaten van ForFarmers die niet opvraagbaar (converteerbaar) zijn. Dit doet zij door:

  1. Nieuwe voerequivalenten toe te kennen aan nieuwe leden. Na een eerste jaar kan een nieuw lid in 5 jaar zijn afname in voerequivalenten opbouwen. Er is per jaar ruimte voor 50.000 voerequivalenten voor nieuwe leden.
  2. Over 2017 en verder een uitkering op vitaal kapitaal te geven over benutte voerequivalenten. Voer-equivalenten blijven er dus ook na 2016 en houden dus waarde. Oorspronkelijk was voorzien dat 2016 het laatste jaar zou zijn waarin voerequivalenten benut zouden kunnen worden.
  3. Minder vermogen op basis van benutte voerequivalenten op naam te zetten. Tot en met 2012 werden er qua waarde ongeveer 8 certificaten per benut voerequivalent per jaar op naam gezet. Dat worden er nu over de jaren 2013 tot en met 2016 6 per jaar.
  4. Een hogere vermogensvergoeding (op basis van een hoger dividend van ForFarmers) toe te kennen. Het dividendpercentage van het resultaat bij ForFarmers stijgt van 30% naar 40-50% vanaf 2013.
  5. Geen resultaatuitkering uit te keren over de jaren 2013 tot en met 2016, maar met beschikbare middelen certificaten ForFarmers te kopen. Hiervoor komt naar verwachting ongeveer € 20 miljoen beschikbaar waarvan € 8 miljoen door de verhoging van het dividend.

Samengevat:

  • tegenover minder vermogen op naam staan voerequivalenten die blijven bestaan;
  • tegenover geen resultaatuitkering staat een hogere vermogensvergoeding;
  • er kunnen nieuwe leden bijkomen;
  • de Coöperatie houdt op basis van vitaal kapitaal minimaal 20% van de certificaten en dus zeggenschap. Dit is belangrijk voor de prioriteitsrechten van de Coöperatie.

Hierdoor is het behoud van de zeggenschap van Coöperatie FromFarmers zekergesteld, gaan bestaande leden er op vooruit en is het lidmaatschap blijvend aantrekkelijk voor bestaande en nieuwe leden.

Dit principebesluit van de Ledenraad wordt in 2014 verder uitgewerkt, en fiscaal en juridisch getoetst. Ook de mening van leden wordt meegenomen. Op deze manier geeft de Coöperatie invulling aan een vitale coöperatie die blijft werken aan de belangen van haar leden. 

Over Vermogen Op Naam
Het traject Vermogen Op Naam is in 2005 door de Coöperatie gestart vanuit de overtuiging dat leden van de Coöperatie betrokken moeten worden bij de groeistrategie van ForFarmers B.V. Dit betekent dat in een periode van ongeveer 10 jaar het collectieve vermogen geleidelijk (per jaar ongeveer 10%) op naam wordt gezet van de leden van de Coöperatie. Zij kunnen dit vermogen in de vorm van certificaten van aandelen in ForFarmers B.V. onttrekken aan de Coöperatie en sinds 2010 verhandelen op een handelsplatform waar ook derden deze certificaten kunnen kopen. Daarmee is het ook voor niet-leden van de Coöperatie reeds mogelijk te participeren in het succes van ForFarmers B.V.

Cookies Wij gebruiken cookies om de website optimaal te laten functioneren en om in te spelen op de informatiebehoefte van onze bezoekers. Door gebruik te maken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. Lees meer hierover in onze privacy- en cookieverklaring.