Aankondiging prospectus

10 juli 2014

Coöperatie FromFarmers U.A. en ForFarmers B.V. hebben een prospectus opgesteld. Het prospectus is gerelateerd aan de toestemming voor de handel op een separaat deel van het grotere multilaterale handelsplatform, beheerd door F. van Lanschot Bankiers N.V. in Nederland, bedoeld voor financiële instrumenten, welke niet zijn toegelaten tot de handel op een gereguleerde markt (“MTF”), in:
 

1. Een bedrag van EUR 22.879.417 te crediteren door Coöperatie FromFarmers U.A. op de participatierekeningen van een gespecificeerd aantal leden van FromFarmers die recht hebben op de creditering van de participatierekening op basis van de door hen benutte voerequivalenten per 31 december 2013. De bedragen op de participatierekening kunnen alleen worden geconverteerd in certificaten. Op dit moment geeft iedere EUR 3,19833 welke is gecrediteerd op een participatierekening een lid van FromFarmers het recht op conversie in één certificaat. 
 

2a Een totaal aantal van 7.153.551 certificaten, uitgegeven door de Stichting Administratiekantoor ForFarmers. De certificaten vertegenwoordigen 7.153.551 gewone  aandelen met een nominale waarde van ieder EUR 1,00 van ForFarmers B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht in Nederland met haar statutaire zetel in Lochem, Nederland.Met ingang van 11 juli 2014 zijn de nieuwe certificaten, indien geconverteerd van de participatierekeningen van de in aanmerking komende leden, en het bedrag van EUR 22.879.417, door FromFarmers te crediteren op de participatierekeningen van de in aanmerking komende leden (samen met de nieuwe certificaten), toegelaten tot de handel op het multilaterale handelsplatform.
 

2b Het prospectus omvat tevens de door de Stichting Administratiekantoor ForFarmers uit te geven certificaten in 2015, dit zal maximaal 6.401.980 certificaten zijn. De certificaten vertegenwoordigen 6.401.980 gewone aandelen met een nominale waarde van ieder EUR 1,00 van ForFarmers B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht in Nederland met haar statutaire zetel in Lochem, Nederland.


Het  prospectus, waarin de instrumenten, ForFarmers, het multilaterale handelsplatform en de in aanmerking te nemen risico’s wanneer men overweegt te investeren in de instrumenten in meer detail zijn beschreven, is op 9 juli 2014 goedgekeurd door de Nederlandse Stichting Autoriteit Financiële Markten (“AFM”). Een exemplaar van het prospectus is gratis te verkrijgen ten kantore van ForFarmers, Kwinkweerd 12, 7241 CW te Lochem. Het prospectus kan ook in elektronische vorm worden verkregen via de website van de AFM (www.afm.nl), ForFarmers (www.forfarmers.eu) of Coöperatie FromFarmers U.A. (www.fromfarmers.eu).

Download prospectus 2014