Borging vitale Coöperatie FromFarmers verder vorm gegeven

12 maart 2014

Coöperatie FromFarmers, meerderheidsaandeelhouder van ForFarmers B.V. maakt bekend dat, na overleg met de leden, de ledenraad is gekomen tot een aantal aanscherpingen van het principebesluit over de vitale coöperatie. Op 28 november 2013 ging de Ledenraad van Coöperatie FromFarmers al akkoord met de eventuele vervolgstap van het externe handelsplatform naar een openbare beurs van ForFarmers B.V. Tijdens de ledenraadsvergadering van 12 december 2013 is aansluitend hierop een principebesluit genomen dat de zeggenschap door Coöperatie FromFarmers borgt en er voor zorgt dat Coöperatie FromFarmers aantrekkelijk blijft voor bestaande en nieuwe leden.

De afgelopen maanden zijn de maatregelen die nodig zijn om te komen tot een vitale coöperatie met de leden besproken. Op basis hiervan zijn een aantal maatregelen opnieuw tegen het licht gehouden en verder aangescherpt.  De ledenraad van Coöperatie FromFarmers gaat akkoord met deze aanscherpingen:

 1. Er komen geen nieuwe voerequivalenten met ingang van 2017, de bestaande voerequivalenten blijven na 2016 bestaan. Na 2017 ontvangen leden een uitkering op basis van benutte voerequivalenten. Voerequivalenten blijven verhandelbaar op een handelsplatform.
 2. De coöperatie zorgt voor vitaal kapitaal in de vorm van certificaten ForFarmers. Deze worden niet op de participatierekeningen van leden bijgeschreven. Tot en met 2012 werden er ongeveer 8 certificaten per benut voerequivalent per jaar op naam van de leden gezet. Dat worden van 2013 tot en met 2016 respectievelijk 6, 5, 4 en 3 certificaten per benut voerequivalent per jaar. Zo houdt Coöperatie FromFarmers ruim 17,5% van de certificaten in eigen hand. Samen met de leden die certificaten en/of participatierekeningen in bezit hebben en de coöperatie het stemrecht laten uitoefenen, is het minimale percentage van 20% verzekerd. Dit percentage is nodig voor de borging van de zeggenschap.
 3. De coöperatie gaat zelf geen certificaten inkopen.
 4. In tegenstelling tot eerdere berichten vinden eventuele resultaatuitkeringen over benutte voerequivalenten over de jaren 2013 tot en met 2016 plaats.
 5. Er komt een speciale financieringsregeling voor jonge boeren voor de aankoop van voerequivalenten met ingang van 2017.

Met deze aanpassingen geeft de ledenraad van Coöperatie FromFarmers invulling aan reacties van leden. De voorwaarden waaronder de coöperatie instemt met de eventuele stap van ForFarmers B.V. van het huidige externe handelsplatform naar een openbare beurs blijven onveranderd. Deze voorwaarden borgen dat:

 • de coöperatie zeggenschap heeft en houdt over belangrijke onderwerpen;
 • het principe ‘goed voer tegen een marktconforme prijs’ wordt bewaakt;
 • er beschermingsmaatregelen zijn tegen overnames;
 • de coöperatie voor 4 van de 6 commissarissen van ForFarmers B.V. een aanbevelingsrecht krijgt;
 • het bestuur van de coöperatie alleen wordt gevormd door leden van de coöperatie;
 • we gaan bouwen aan een vitale coöperatie die aantrekkelijk is voor bestaande en nieuwe leden.

De ledenraad ondersteunt het voornemen van de onderneming ForFarmers B.V. om de vervolgstappen te behandelen op de algemene vergadering van aandeelhouders op 15 april 2014.