ForFarmers en Agrifirm Plant bundelen krachten

18 december 2014

ForFarmers en Agrifirm Plant bundelen krachten middels strategisch partnership op gebied van meststoffen, zaaizaden en gewasbescherming

Op 17 december 2014 hebben Agrifirm Plant en ForFarmers een overeenkomst op het gebied van kennis en inkoop van kunstmest, gewasbeschermingsmiddelen en zaaizaden ondertekend. ForFarmers en Agrifirm Plant willen de inkoop en kennis van genoemde producten bundelen. Aanleiding is onder andere dat beide bedrijven gezamenlijk betere kansen zien in een toeleveringsmarkt waarop zeer grote internationale spelers actief zijn.

De overeenkomst heeft betrekking op de inkoop van meststoffen vanaf 1 juli 2015 en zaaizaden (gras, mais, granen en groenbemesters) en gewasbeschermingsmiddelen vanaf 1 januari 2016. ForFarmers en Agrifirm Plant verwachten door deze bundeling van inkoop hun positie op de internationale inkoopmarkt te kunnen versterken. Daarnaast gaan de partners elkaar versterken op het gebied van kennisuitwisseling.

Voor ForFarmers past deze stap in de strategie om te kiezen voor een aantal strategische partners in haar total feed business concept. Voor Agrifirm is deze stap een belangrijke invulling van de strategie om te groeien in de kernactiviteiten. Inkoop en toelevering van producten richting de plantaardige sectoren is één van deze vier strategische pijlers, naast diervoeders, co-producten en specialiteiten.

Zowel Agrifirm als ForFarmers hebben de overtuiging dat deze samenwerking op gebied van inkoop en kennisuitwisseling voordelen biedt voor hun klanten.

De samenwerking beperkt zich uitsluitend tot inkoop en kennisuitwisseling. In de markt blijven Agrifirm en ForFarmers volledig zelfstandig opereren en concurreren. Dit verandert niet ten opzichte van de huidige situatie. Zowel ForFarmers als Agrifirm blijven een volledig eigen assortiment voeren.