ForFarmers past tarieven handelsplatform aan

17 november 2014

ForFarmers B.V. meldt dat de tarieven die gelden op het handelsplatform, dat wordt geëxploiteerd door Van Lanschot Bankiers N.V., met ingang van 1 januari 2015 worden aangepast. Op dit handelsplatform worden certificaten van aandelen ForFarmers B.V., participatierekeningen en voerequivalenten verhandeld.

De wijzigingen zijn hierna weergegeven (alle bedragen zijn inclusief BTW).
 

  Nieuwe tarief
per 1 januari 2015
Huidige tarief
Vaste jaarlijkse kosten per
deelnemer (bij keuze
communicatie via e-mail)
€ 60,00 € 82,58
Vast jaarlijkse kosten per deelnemer
(bij keuze communicatie via post)
€ 100,00 € 127,05
Kosten dividendnota nihil 0,75% van het dividendbedrag
tot Є 2.250 en 0,375% van het
bedrag boven € 2.250, met een
maximum van in totaal € 125

Kosten van overdracht van bezit,
niet via handel op het handelsplatform

(de mogelijkheid tot overdracht is gebonden aan voorwaarden) 
€ 100,00 per transactie,
per deelnemer

Kosten per transactie, per deelnemer.
Voor transacties met een waarde tot € 150: kosten € 45,00

Voor transacties met een waarde
boven € 150: kosten € 75,00


Vanaf 1 januari 2015 betaalt iedere deelnemer, ongeacht de omvang van zijn of haar bezit en de hoogte van zijn of haar contante uitkering, de volledige nota voor de jaarlijkse vaste kosten van € 60 per jaar dan wel, in het geval van keuze voor communicatie per post in plaats van per e-mail, € 100 per jaar. Deze nota wordt, voor zover mogelijk, verrekend met de eventuele contante uitkering.