ForFarmers start met inkoop van eigen certificaten

17 april 2014

ForFarmers BV maakt bekend dat zij start met de inkoop van eigen certificaten van aandelen. Deze inkoop vindt plaats onder de volgende voorwaarden:

a. Het maximum aantal certificaten van aandelen dat kan worden ingekocht bedraagt 250.000 gebaseerd op het huidige aandelenkapitaal van € 1 nominale waarde per gewoon aandeel.
b. De inkooptransacties worden in overeenstemming gebracht met het mandaat dat door de algemene vergadering op 15 april 2014 is gegeven.
c. Het inkoopprogramma zal starten op 17 april 2014 en naar verwachting eindigen op 30 september 2014.
d. Het inkoopprogramma wordt uitgevoerd door een bank die op het handelsplatform van ForFarmers de certificaten van aandelen zal kopen tijdens open en gesloten periodes en binnen de randvoorwaarden van het inkoopprogramma.

ForFarmers zal iedere 7 werkdagen een persbericht publiceren waarin de voortgang in de uitvoering van het programma wordt vermeld.

De inkoop vindt plaats ten behoeve van een nieuw werknemersparticipatieplan. Het nieuwe werknemersparticipatieplan beoogt binding, betrokkenheid en beloning en is onderdeel van de harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden over de verschillende landen heen en is goedgekeurd door de RvC.