Voordracht nieuw lid raad van commissarissen en uitbreiding statutaire directie ForFarmers B.V.

4 juli 2014

Coöperatie FromFarmers heeft als prioriteitsaandeelhouder voorgesteld om Vincent Hulshof (51 jaar) tot commissaris van ForFarmers B.V. te benoemen. Met de benoeming van de heer Hulshof wordt voorzien in de vacature die is ontstaan door het aftreden van Hajé Nordbeck eerder dit jaar. De heer Hulshof is internationaal actief in de varkenshouderij en –fokkerij. Hij vervult diverse bestuurlijke functies in de varkenssector, onder andere als lid van de raad van commissarissen van Pigture Group.

De raad van commissarissen van ForFarmers B.V. heeft deze aanbeveling overgenomen en wil de heer Hulshof voordragen voor benoeming door de aandeelhouders.

De raad van commissarissen wil hiernaast de statutaire directie van ForFarmers B.V., die momenteel bestaat uit Yoram Knoop (CEO),  met twee leden uitbreiden. De heren Jan Potijk (COO, verantwoordelijk voor de ForFarmers-activiteiten in Nederland) en Arnout Traas (CFO), die al deel uitmaken van het huidige ForFarmers directieteam, worden hiertoe voorgedragen. Het doel van deze uitbreiding is het verder borgen van continuïteit in de besluitvorming van de organisatie.

De bovenstaande benoemingen worden ter goedkeuring voorgelegd op de Algemene Vergadering (AV) die zal worden gehouden op 17 september 2014 in Hotel Café Restaurant Witkamp te Laren (Gld). De agenda en de toelichting op de agenda voor de AV zijn per 27 augustus 2014 beschikbaar op www.forfarmers.eu