Wijzigingen in rooster van aftreden raad van commissarissen ForFarmers B.V.

15 januari 2014

De raad van commissarissen van ForFarmers B.V. heeft het rooster van aftreden aangepast en vastgesteld conform onderstaand schema.

De heer Eggink is in 2014 niet meer aftredend, maar beschikbaar voor (her)benoeming.
De heer Nordbeck treedt af op de algemene vergadering van aandeelhouders ForFarmers B.V. op 15 april 2014. Hij is beschikbaar om daarna toe te treden tot de raad van commissarissen van ForFarmers Netherlands B.V. Dit is de dochtermaatschappij van ForFarmers B.V., die de aandelen van de belangrijkste Nederlandse werkmaatschappijen houdt.

Door de wijzigingen in het rooster van aftreden wordt een nieuw lid van de raad van commissarissen van ForFarmers BV  benoemd op de algemene vergadering van aandeelhouders op 15 april 2014. Dit vindt plaats naast de voorziene (her)benoemingen van de zittende commissarissen conform het nieuwe schema. De voordrachten voor de benoemingen zullen bij de oproeping voor de algemene vergadering van aandeelhouders op 15 april 2014 plaatsvinden.

Het rooster van aftreden is met ingang van 16 januari 2014 als volgt: 

ForFarmers B.V.
Naam Jaar laatste benoeming Herbenoembaar in Aftredend uiterlijk in
Addink-Berendsen J.W. 2010 2014  
Eggink J.W. 2010 2014 2018
Markink J. 2012   2015
Mulder H. 2010 2014  
Nordbeck H.J. 2013   2014
Vacature 2014 2018  
Rijn C.J.M. van 2012 2016  

De procedure voor de benoeming voor de raad van commissarissen is opgenomen in artikel 18 van de statuten van de vennootschap. Deze zijn te raadplegen via de website van de ForFarmers B.V.