Bijvoeren levende insecten als eiwitbron voor vleeskuikens

13 juli 2015
Eendagskuikens eten insectenlarven

ForFarmers en WUR starten gezamenlijke proef

ForFarmers is samen met de vakgroep Entomologie van Wageningen Universiteit een proef gestart waarbij levende insecten als eiwitbron worden bijgevoerd aan vleeskuikens. “De belangrijkste onderzoeksvraag is of de kuikens gezond en voldoende snel groeien in vergelijking met een traditioneel dieet”, vertelt Leon Marchal, Directeur Nutritie & Innovatie bij ForFarmers. “Daarna willen we bekijken of kippen hun natuurlijke gedrag verbeteren door ze levende insecten te voeren. Als we in deze opzet slagen, betekent dit een belangrijke stap richting verdere verduurzaming.”

De proef wordt gehouden op het proefbedrijf van ForFarmers in Nijkerk. Daar worden 1000 kuikens in vier verschillende groepen gevoerd. Een controlegroep krijgt een traditioneel dieet, de andere drie krijgen ieder respectievelijk 5%, 10% en 15% aan larven van de zwarte soldatenvlieg bijgevoerd. Omdat deze larven erg eiwitrijk zijn, wordt tot 75% van een eiwitbron zoals soja vervangen.
“De larven van deze soort zijn echte alleseters en zijn relatief makkelijk te kweken”, vertelt Albert Dijkslag, Innovatiemanager pluimvee bij ForFarmers. “Daar zit ook winst en de verduurzaming. Deze larven worden gekweekt op reststromen uit de voedingsmiddelenindustrie. Deze reststromen en de eiwitten daarin zouden anders in biomassa terechtkomen (Fuel), nu zijn ze beschikbaar als Feed. En mocht de proef succesvol blijken, dan hebben we er dus een alternatieve eiwitbron bij.”

Natuurlijke voeding en gedrag
De proef met de vleeskuikens is vorige week gestart. Eind september worden de eerste resultaten verwacht. Het zal nog wel even duren voor het bijvoeren van insecten in de praktijk op grote schaal kan worden toegepast, aldus de betrokken partijen. “Nu is de toepassing nog redelijk kostbaar. Maar het is wel een goede eerste aanzet en denkrichting. Als we zien dat het positief uitpakt, gaan we verder optimaliseren en doorontwikkelen”, aldus Dijkslag. Marchal voegt toe: “Het mooie is bovendien dat we hiermee voor kippen teruggaan naar hun natuurlijke voeding en gedrag. Kippen zijn van nature insecteneters, terwijl wij ze nu al meer dan tien jaar op een vegetarisch dieet houden.”

Gelet op haar positie in de voedselketen wil ForFarmers toonaangevend zijn in duurzaam ondernemen. Door op efficiënte wijze diervoeders te produceren en producten en concepten te ontwikkelen die ervoor zorgen dat dieren het voer op gezondere en betere wijze kunnen benutten (verbetering voederefficiëntie) levert ForFarmers een bijdrage aan een economisch rendabele en duurzame voedselproductie. Deze proef met levende insecten geeft aan dat ForFarmers daadwerkelijk invulling geeft aan duurzaam ondernemen.

Bij eendagskuikens vallen de larven goed in de smaak