Dierlijk en duurzaam: de terugkeer van PAP’s biedt kansen

11 april 2023

In september 2021 werden Processed Animal Proteins (PAP), ofwel bewerkte dierlijke eiwitten, opnieuw geïntroduceerd binnen de Europese Unie. ForFarmers verwerkt PAP sinds maart 2022 in pluimveevoer. Zo gaan waardevolle voedingsstoffen niet verloren en stoten we minder CO2 uit. Joost Sparla, marketing en technisch directeur pluimvee, legt uit waarom ForFarmers er als de kippen bij was. “PAP biedt kansen op het gebied van duurzaamheid. Dat zien steeds meer partijen, maar doordat we er snel bij waren zijn we een van de weinigen die aan de gewenste voorraad kunnen komen. Het aanbod is namelijk beperkt.”

Dierlijke eiwitten = duurzame eiwitten

Joost Sparla
Joost Sparla

Dankzij de toelating van PAP’s mogen de bijproducten uit slachterijen, van dieren die geschikt zijn bevonden voor menselijke consumptie, weer gebruikt worden in diervoer. Het gebruik van PAP past volgens Joost in de duurzaamheidsambities van ForFarmers. “Met onze duurzaamheidsstrategie Going Circular willen we emissies verlagen en verliezen voorkomen. Daar passen PAP’s uitstekend bij. PAP is een restproduct en daarmee is de CO2-voetafdruk fors lager dan van de eiwitrijke grondstoffen die het vervangt, zoals soja.”

“Nog een aspect: je voorkomt onnodige verliezen omdat PAP een belangrijke bron van fosfaat is. Fosfaat is een beperkt beschikbare natuurlijke bron. Door het gebruik van PAP zorg je voor minder uitputting van deze bronnen. Qua duurzaamheid heeft PAP dus veel voordelen, terwijl de dierprestaties zeker niet minder worden. De dieren halen er dezelfde voedingsstoffen uit.”

Strikte spelregels

Ondanks deze voordelen was de herintroductie van PAP complex en lag het gevoelig. “Je merkt dat sinds de BSE-crisis niet iedereen positief is over het gebruik van PAP. Men ging ervan uit dat BSE, ofwel de ‘gekkekoeienziekte’, kon worden doorgegeven via diermeel van besmette dieren. Gelukkig zijn er nu strikte regels: het dier moet in de slachterij als gezond aangemerkt worden. Van hetzelfde varken waar wij een hammetje van eten, wordt dus PAP gemaakt voor pluimveevoer. PAP van pluimvee verwerken in pluimveevoer, of PAP van varkens in varkensvoer blijft verboden. Die scheiding is heel streng, tot op DNA-niveau aan toe.”

Ook logistiek en fysiek worden de PAP’s van verschillende dieren streng gescheiden. Dat brengt wel de nodige uitdagingen met zich mee. “Een volledige scheiding van productielijnen is niet op iedere locatie even makkelijk en vraagt soms om een investering die groter is dan de voordelen die het oplevert. In Nederland verwerken wij in Zelhem en Delden varkens-PAP in pluimveevoer, en ook in Rapshagen en Langförden in Duitsland verwerken we PAP.”

Wetgeving Verenigd Koninkrijk

In het Verenigd Koninkrijk is het gebruik van PAP momenteel niet toegestaan. Joost: “Het Verenigd Koninkrijk valt buiten de Europese wetgeving, PAP mag daar nu niet in veevoer verwerkt worden. Vlees van dieren die dit voer hebben gekregen, mag dus ook niet naar het VK geëxporteerd worden. Dit kan echter op termijn veranderen, want de Britse toezichthouder moet hier nog naar kijken.”

Toekomstperspectief

Toch ziet Joost voldoende kansen op het gebied van PAP.  “Op dit moment zijn niet alle rendering plants* in staat te voldoen aan de eisen die de EU-wetgeving stelt aan de verwerking van PAP. Deze eisen gaan bijvoorbeeld over het gescheiden houden van verschillende diersoorten en over de toepassing van bepaalde processen. Maar op termijn zullen steeds meer fabrieken dit wel kunnen, en komt er dus meer PAP beschikbaar. Ik zie de circulariteit van PAP als een grote kans. Door het in veevoer te verwerken, kun je het veel beter en duurzamer verwaarden dan wanneer je het gebruikt als bemestingsstof of het moet verbranden.”

*) Fabrieken waar dierlijke reststromen uit slachterijen omgezet worden in bruikbare producten.

Pluimveevoer mag uitsluitend PAP van varkens bevatten.
Pluimveevoer mag uitsluitend PAP van varkens bevatten.