ForFarmers en 2Agriculture bundelen krachten in het Verenigd Koninkrijk

1 juli 2022 - 06:55 uur

Joint venture goed gepositioneerd om aan veranderende eisen in agri- en voedingssector te voldoen

Afbeelding: 2Agriculture

ForFarmers United Kingdom (ForFarmers UK) en 2Agriculture hebben overeenstemming bereikt over de fusie van hun activiteiten in een joint venture, om een groter aantal klanten te kunnen bedienen. De joint venture zal beschikken over een evenwichtige voerportfolio over de verschillende sectoren, met een verwacht gecombineerd volume van meer dan 3 miljoen ton mengvoer per jaar. Tegelijkertijd staat de joint venture voor een krachtige onderneming met nog betere expertise en aanwezigheid over alle sectoren heen, waardoor goed aan de veranderende eisen van de hele waardeketen kan worden voldaan.

De onderlinge overeenkomst om een joint venture aan te gaan ligt in lijn met de strategische doelstellingen van beide partners. ForFarmers UK versterkt haar positie in de veel belovende pluimveesector en creëert tegelijkertijd mogelijkheden om de organisatie efficiënter te maken. 2Agriculture profiteert van gezamenlijke investeringsmogelijkheden verspreid over een groter volume, een toegenomen geografische spreiding van productielocaties en uitbreiding naar de andere sectoren. De transactie is onder voorbehoud van goedkeuring van de UK-mededingingsautoriteit.

Profielen van partners in de joint venture

ForFarmers UK, dochteronderneming van ForFarmers N.V., is een voeronderneming in het Verenigd Koninkrijk die ongeveer 2 miljoen ton mengvoer per jaar afzet (dit is exclusief volumes van enkelvoudige grondstoffen en co-producten) verspreid over alle sectoren en geproduceerd in 14 fabrieken. Het merendeel van het voer dat ForFarmers produceert is voor de herkauwers- en varkenssector. Veel minder volumes worden geproduceerd voor de pluimveesector. Het bedrijf telt circa 900 medewerkers.

2Agriculture is een bedrijf in het Verenigd Koninkrijk dat ongeveer 1,2 miljoen ton voer per jaar levert aan pluimveehouders, waarvan het merendeel onderdeel zijn van een integratie. 2Agriculture verkoopt ook voer aan onafhankelijke pluimveehouders. Het bedrijf heeft 250 medewerkers en exploiteert 5 fabrieken in Schotland, East Anglia en Noord-Wales en heeft daarnaast een extrusiefabriek in Cambridgeshire.

Strategische overweging

The joint venture zal 2Agriculture’s expertise in de veel belovende pluimveevoersector samenbrengen met ForFarmers’ innovatievermogen en formulatie-vaardigheden, vooral voor wat betreft voeders voor herkauwers en varkens. Daarnaast zorgt de gecombineerde brede geografische dekking voor synergiemogelijkheden, vooral op het gebied van productie en logistiek. Evenzo leidt de joint venture tot verdere voordelen voor klanten doordat grondstoffen gezamenlijk kunnen worden ingekocht. Ten slotte zal de joint venture investeren in de versteviging van de supply chain, wat ten goede zal komen aan de transparantie rondom duurzaamheid en de oorsprong en kwaliteit van voeding.

Steven Read, Algemeen Directeur van ForFarmers UK en genomineerd Algemeen Directeur van de voorgenomen joint venture: “We zijn verheugd de fusie met 2Agriculture aan te kunnen kondigen, die voordelen zal opleveren voor klanten en toeleveringsketens in alle sectoren. Met onze gezamenlijke kracht op het gebied van innovatie en voerconcepten kunnen we voldoen aan de veranderende wensen van onze klanten en de maatschappij. Tegelijkertijd hebben we de mogelijkheid om nog meer waarde te creëren voor onze klanten in alle sectoren door voortdurend in te zetten op verbeteringen en optimalisatie van onze dienstverlening op de meest efficiënte wijze. We zien er naar uit samen te werken met de collega’s van 2Agriculture om dit te realiseren.”

Kevin Sketcher, Algemeen Directeur van 2Agriculture en genomineerd als lid van de directie van de voorgenomen joint venture: “We zien er naar uit onze krachten met die van ForFarmers te bundelen. ForFarmers is ook zeer gericht op het leveren van kwalitatief goed voer en advies aan klanten om hen in staat te stellen duurzame en steeds betere resultaten op het boerenerf te realiseren. We zien de voorgenomen joint venture als een goede strategische stap voorwaarts voor beide partijen, waarmee we ons gecombineerde klantenbestand in alle sectoren goede waar voor hun geld kunnen geven door hen kwalitatief goede voeders te blijven leveren. Bovendien zullen we goed gepositioneerd zijn om de agrarische sector te ondersteunen in het leveren van voedselzekerheid aan consumenten in het Verenigd Koninkrijk.”

Markteigenschappen

De totale afzet van voeders in het Verenigd Koninkrijk wordt geschat op ongeveer 17.5 miljoen ton. Verwachtingen variëren per sector, waarbij op dit moment de verwachtingen voor de pluimveesector het meest positief zijn. Pluimveevoeders in het Verenigd Koninkrijk worden voor het merendeel geproduceerd door de pluimvee-verwerkende ondernemingen, die het voer zelf nodig hebben voor het gebruik in hun eigen integraties. Het Verenigd Koninkrijk is niet volledig zelfvoorzienend voor wat betreft de productie van verse kip (95%) noch van varkensvlees (60%). Hoewel verwacht wordt dat de varkenssector op de middellange – tot langere termijn zal groeien, is het vooruitzicht voor de korte-termijn dat de sector stabiel zal blijven. De reden hiervoor is de destabilisering van de Europese varkensmarkt als gevolg van verschillende uitbraken van Afrikaanse varkenspest. De zuivelmarkt is wel zelfvoorzienend en de verwachting is dat de herkauwerssector minimaal zal toenemen.

Structuur overeenkomst

De fusieovereenkomst behelst een transactie met gesloten beurs. De aandelenverhouding in de nieuwe joint venture zal 50,1% voor ForFarmers UK en 49,9% voor 2Agriculture zijn. Dit is gebaseerd op de huidige ondernemingswaarde van ieder van beide partners in de joint venture, rekening houdend met de verwachtingen van de respectievelijke partners voor 2022 en verder. De aandelenverhouding is ook een reflectie van het feit dat 2Agriculture zich volledig richt op de veelbelovende pluimveesector en bestaande leverovereenkomsten heeft in de geïntegreerde markt. ForFarmers zal 2Agriculture volledig consolideren in de financiële resultaten.