ForFarmers: Extra update resultaten als gevolg van positieve ontwikkelingen in het buitenland

8 juli 2022 - 06:55 uur

ForFarmers verwacht dat als gevolg van de positieve ontwikkelingen in landen buiten Nederland, de onderliggende EBITDA in het eerste halfjaar 2022 licht hoger zal zijn dan het relatief lage niveau in de eerste helft van 2021. De eerder uitgesproken verwachting was een substantiële daling van genoemd resultaat.

In de voortgangsrapportage over het eerste kwartaal 2022 van 6 mei j.l. meldde ForFarmers dat kon worden geconstateerd dat er enige beweging in de keten ontstond met het doorbelasten van hogere grondstof-, energie- en brandstofkosten. Het was toen echter te vroeg daaraan conclusies te verbinden. Ondertussen is duidelijk dat deze trend zich in brede zin heeft doorgezet.

Gezien de aanhoudende onzekerheden rondom beschikbaarheid en daarmee prijzen van grondstoffen, energie en brandstof en daarnaast het onzekere politieke klimaat in Nederland met betrekking tot de agrarische sector geeft ForFarmers geen verwachting af voor de ontwikkeling van de onderliggende EBITDA in de tweede helft van 2022.

De resultaten van het eerste halfjaar 2022 worden op 11 augustus voor beurs gepubliceerd.