ForFarmers helpt boeren CO2-voetafdruk te verkleinen door gebruik van verantwoorde soja

1 februari 2022

Als onderdeel van haar duurzaamheidsstrategie Going Circular helpt ForFarmers haar agrarische klanten en ketenpartners hun CO2-voetafdruk te verkleinen. Door gecertificeerde soja in te kopen waarbij de milieu-impact door Land Use Change (LUC), oftewel verandering in landgebruik door ontbossing of conversie, niet wordt meegenomen, draagt ForFarmers bij aan een aanzienlijk kleinere CO2-voetafdruk op het boerenerf. Samen met partners heeft ForFarmers in Nederland een innovatieve aanpak ontwikkeld door Area Mass Balance-sojacertificaten te kopen van boeren in Brazilië, die via satellietbeelden konden aantonen dat hun land minimaal 20 jaar lang niet is ontbost. Deze aanpak wordt in Nederland op grote schaal toegepast en ForFarmers breidt de aanpak uit naar andere onderdelen van haar klantenbestand.  

CO2-voetafdruk voor diervoeders berekenen

ForFarmers is al langer in staat de CO2-voetafdruk van haar voeders te berekenen. Omdat het voer voor een groot deel van de milieu-impact van veehouders zorgt, heeft ForFarmers de verplichting en de middelen om hen te helpen om hun milieu-impact te verlagen. De productie en het vervoer van de grondstoffen voor diervoeders zijn hoofdzakelijk verantwoordelijk voor de grootte van de CO2-voetafdruk van diervoeders, de zogenaamde scope 3-emissies. Zo heeft soja een grotere voetafdruk wanneer het is geteeld in landen of regio's in Zuid-Amerika waar de afgelopen 20 jaar ontbossing of verandering van landgebruik (LUC) heeft plaatsgevonden.

ForFarmers vermindert de CO2-uitstoot van melkveehouders met 10%

De Nederlandse zuivelindustrie houdt sinds 2017 de CO2-equivalenten op het boerenerf nauwlettend in de gaten. Om te voldoen aan de markteisen om de uitstoot te verminderen, heeft ForFarmers sojacertificaten gekocht van Braziliaanse boeren die via satellietbeelden konden aantonen dat er in de afgelopen 20 jaar geen verandering in landgebruik heeft plaatsgevonden. Deze certificaten zijn gebaseerd op het Area Mass Balance-model, wat betekent dat ze betrekking hebben op boerenbedrijven die 20 jaar ontbossingsvrij zijn. Tegelijk koopt ForFarmers het sojameel fysiek in bij sojaboeren in dezelfde regio’s als waar de certificaten zijn verstrekt. Het resultaat van dit initiatief, in combinatie met de Total Feed-aanpak (bedrijfsspecifiek voer en advies), is dat klanten van ForFarmers een daling van ongeveer 10% in CO₂-uitstoot per kg melk zagen. Op basis van deze ervaring breidt ForFarmers haar aanpak uit naar andere markten en diersoorten om ook daar het effect van veranderingen in landgebruik (LUC) te elimineren.

Vraag naar berekenen van CO2-voetafdruk

Yoram Knoop, CEO van ForFarmers: “ForFarmers staat goed opgesteld om veehouders te helpen hun milieu-impact te verminderen. Als onderdeel van onze 'Going Circular'-duurzaamheidsstrategie hebben we heel gerichte doelen gesteld, waaronder onze toezegging om in 2025 in alle markten 100% verantwoord geteelde soja te gebruiken. We zien een groeiende vraag van boeren om hen te helpen hun milieuvoetafdruk te berekenen en we kunnen hen helpen door de inkoop van onze verantwoorde soja te koppelen aan hun CO2-voetafdruk. We kopen de certificaten van boeren die kunnen bewijzen dat hun land de afgelopen 20 jaar niet is ontbost. Door gebruik te maken van de Area Mass Balance-benadering zorgen we ervoor dat deze boeren zich in dezelfde regio's bevinden als waar wij onze fysieke soja inkopen. Op die manier belonen we niet alleen hen, maar dragen we ook bij aan een aanzienlijke verbetering van de CO2-voetafdruk in de toeleveringsketen.”