Algemene Vergadering van Aandeelhouders ForFarmers B.V. stemt met 99,9% in met toelating tot de handel aan Euronext Amsterdam

15 april 2016

ForFarmers kondigt openbare beursnotering aan in het tweede kwartaal van 2016

Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ForFarmers B.V. (‘ForFarmers’) van vrijdag 15 april 2016 in Laren (Gld) werd met 99,9% van de uitgebrachte stemmen goedkeuring verleend aan de voorgenomen toelating tot de handel van alle gewone aandelen in het kapitaal van ForFarmers aan Euronext Amsterdam. De ledenraad van meerderheidsaandeelhouder in ForFarmers, Coöperatie FromFarmers U.A. (‘Coöperatie FromFarmers’), heeft dit voorstel unaniem ondersteund. ForFarmers streeft ernaar, behoudens onvoorziene omstandigheden, om de notering aan Euronext Amsterdam nog in het tweede kwartaal van 2016 te laten plaatsvinden.

ForFarmers is een toonaangevende, internationale onderneming in diervoeding voor de agrarische sector. De onderneming ontwikkelt en produceert innovatieve en duurzame voeroplossingen voor de veehouderij en is marktleider in Europa. 

Yoram Knoop, CEO ForFarmers:
“Dit is een historisch moment voor ForFarmers. We zijn verheugd dat er zo’n stevig mandaat voor een beursnotering aan Euronext Amsterdam is verleend. Dit geeft aan dat er, zowel bij de leden van Coöperatie FromFarmers als bij de overige aandeelhouders, vertrouwen is in de ambitie die ForFarmers heeft om verder uit te groeien tot hét toonaangevende diervoedingsbedrijf in Europa. Wij zien een openbare beursnotering als een logische stap in de ontwikkeling van ForFarmers. Als beursgenoteerde onderneming zullen we naar alle belanghebbenden transparant blijven communiceren over de uitvoering van onze strategie Horizon 2020. De agrarische sector is volop in beweging en heeft een belangrijke rol in het vraagstuk hoe op duurzame wijze een groeiende wereldbevolking te voeden. ForFarmers kan en wil hieraan een bijdrage leveren door agrarische ondernemers met innovatieve en duurzame Total Feed-oplossingen te ondersteunen bij het behalen van hun bedrijfsdoelstellingen. Het op de juiste wijze bedienen van onze klanten, de boeren, met de voor hen meest rendabele voeroplossingen, blijft onze core business, ook na een beursgang.”

Jan Eggink, voorzitter bestuur Coöperatie FromFarmers:
“Dit is een belangrijke stap voor zowel Coöperatie FromFarmers als ForFarmers. We sluiten een periode van 10 jaar af, waarin we met elkaar het zogenaamde Vermogen Op Naam-traject hebben vormgegeven en bij de uitwerking ervan rekening hebben gehouden met de wensen van de leden. Met een openbare beursnotering start een nieuwe fase en zetten we een volgende stap in het verder bouwen aan een vitale coöperatie, die aantrekkelijk is voor bestaande en nieuwe leden. Van belang daarbij is dat behoud van zeggenschap en continuïteit van Coöperatie FromFarmers zijn geborgd. De focus blijft gericht op het creëren van langetermijnperspectief en het verder ontwikkelen van de Total Feed Business in het belang van onze leden en de klanten van ForFarmers. Deze openbare beursnotering biedt zowel de onderneming ForFarmers als Coöperatie FromFarmers een uitstekende basis voor een goede toekomst.“

Vermogen Op Naam-traject afgerond met overgang naar Euronext Amsterdam
De openbare beursnotering is in lijn met de langetermijnstrategie die in 2005 is ingezet. Om de groeiambities van ForFarmers waar te maken en om verwatering van het vermogen voor leden te voorkomen, werden in 2007 de coöperatie en de onderneming gesplitst. Via het traject Vermogen Op Naam werd het vermogen van de coöperatie voor een belangrijk deel overgeheveld naar de leden. In 2010 zijn de aandelen in ForFarmers vervolgens gecertificeerd en heeft de Stichting Administratiekantoor ForFarmers certificaten uitgegeven. 
Vanaf 8 november 2010 werd het voor leden en externe partijen mogelijk te handelen in certificaten via een handelsplatform. 

De notering aan Euronext Amsterdam is een afrondende stap in het traject Vermogen Op Naam, gericht op het verder faciliteren van de verhandelbaarheid van aandelen. Om dit mogelijk te maken zal ForFarmers B.V. omgezet worden naar ForFarmers N.V. Met een openbare beursnotering beoogt ForFarmers een breder beleggerspubliek te bereiken, waaronder insitutionele beleggers. Er wordt geen nieuw kapitaal aangetrokken met de openbare beursnotering.
Met de notering aan Euronext Amsterdam zal de verhandelbaarheid van de participatierekeningen en certificaten worden gestopt. De certificaten en participatierekeningen kunnen dan nog worden aangehouden op het handelsplatform of worden omgezet naar (niet-verhandelbare certificaten van) aandelen. In plaats van de handel in certificaten en participatierekeningen via het handelsplatform kunnen aandelen via Euronext Amsterdam verhandeld worden.

Na afloop van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ForFarmers volgt een persbericht met de overige besluiten die tijdens de vergadering zijn genomen.