ForFarmers maakt vorderingen met sojavrij voer

11 juli 2016

ForFarmers, Europees marktleider in de diervoederbranche, maakt vorderingen in de ontwikkeling van diervoer met minder soja, of zelfs zonder soja. Dit is in lijn met de duurzaamheidsaanpak van ForFarmers en de maatschappelijke ongerustheid over de invloed van bepaalde grondstoffen op het milieu. Onderzoek door ForFarmers heeft aangetoond dat het in principe mogelijk is om sojavrij diervoer te produceren. Om de prestaties en gezondheid van dieren op hetzelfde niveau te houden, is het gebruik van alternatieve grondstoffen vereist. Op dit moment worden sojavrije voeders slechts op beperkte schaal gebruikt voor speciale, duurzame concepten.

Consumenten hebben in toenemende mate een voorkeur voor producten die niet alleen betaalbaar, veilig en van hoogwaardige kwaliteit zijn, maar die ook regionaal en op een verantwoorde wijze geproduceerd worden. De Europese diervoederindustrie is op dit moment afhankelijk van, onder andere, geïmporteerde bronnen van eiwitrijke grondstoffen, zoals soja. In lijn met de doelstellingen ten aanzien van duurzaamheid verricht ForFarmers onderzoek om sojavrij voer, danwel voeders met minder soja, voor een acceptabele prijs en resulterend in gelijke of betere prestaties dan conventioneel voer te ontwikkelen. 

Op basis van de verschillende onderzoeksprojecten die op zowel commerciële bedrijven als in onderzoeksinstituten zijn uitgevoerd, komt ForFarmers tot de conclusie dat het mogelijk is sojavrij voer voor leghennen te ontwikkelen. Innovatiemanager Albert Dijkslag legt uit: “Het is mogelijk leghennen een sojavrij rantsoen te voeren, maar er zijn andere, duurdere eiwitbronnen nodig om het prestatieniveau van de dieren te kunnen vasthouden. Door dit onderzoek en de ervaring die we in dit opzicht al hebben, zijn we al in staat voor deze sector succesvol sojavrij diervoer te produceren”.

Wat betreft vleeskuikens is de uitdaging veel groter, omdat deze veel grotere hoeveelheden hoogwaardige eiwitten nodig hebben dan leghennen. “Door de juiste, alternatieve grondstoffen te gebruiken, zijn we erin geslaagd een sojavrij rantsoen samen te stellen waarmee dezelfde prestatieniveaus worden bereikt, maar er is verder onderzoek nodig naar de exacte vervangende eiwitbronnen,” aldus Theo Schamp, pluimveenutritionist. 

ForFarmers onderzoekt eveneens de mogelijkheden om sojavrij diervoer te produceren voor de productie van varkens voor specifieke detailhandelsconcepten. Bedrijven met herkauwers (bijv. melkvee- en schapenbedrijven) kunnen sojavrije rantsoenen samenstellen door zelf meer eiwitrijke ruwvoeders te telen en deze aan te vullen met sojavrije eiwitbronnen. 

Om het gebruik van sojavrije rantsoenen te kunnen uitbreiden, is binnen de totale voedselketen een andere, integrale benadering nodig, waarbij rekening wordt gehouden met de hogere kosten voor voer en andere nadelen, zoals een hogere fosfaatuitstoot, een grotere CO2-voetafdruk en het feit dat er meer land nodig is om de grondstoffen te telen. Daarom zal sojavrije voer naar verwachting niet op korte termijn op grote schaal worden geproduceerd of gebruikt en ligt de huidige focus op de aankoop van verantwoord geproduceerde soja. 
ForFarmers blijft daarentegen onderzoek uitvoeren naar de ontwikkeling van voeders waarin geen gebruik wordt gemaakt van soja en er werkt actief samen met partners uit de keten in de zoektocht naar oplossingen voor deze marktconcepten. De volgende stappen in het onderzoek zijn daarom gericht op het verminderen van de huidige nadelen, aangezien ForFarmers vastbesloten is wegen te vinden om de voedselproductie duurzamer te maken.